Ondersteuning

Erfgoedcel Brugge is een aanknopingspunt voor alle organisaties die aan de slag gaan met het roerend en immaterieel erfgoed van Brugge. 

We helpen je op weg met raad en daad, en bieden ook beleidsmatige en communicatieve ondersteuning. Daarnaast brengen we je graag in contact met anderen die jouw erfgoedpassie delen.

Heb je een concrete vraag voor ons? Stel die via het contactformulier.

We helpen jou graag bij het bewaren, in kaart brengen en bekend maken van ons Brugs erfgoed.


We geven Advies op maat

  • Wil je aan een erfgoedproject beginnen, maar weet je niet hoe?
  • Heb je vragen over hoe je jouw collectie best kan bewaren?
  • Wil je graag je collectie digitaal ontsluiten voor een breder publiek?
  • Of heeft jouw organisatie nood aan een specifieke vorming rond erfgoed?

Neem dan contact op met ons.

We kunnen je niet bij helpen met vragen rond onroerend erfgoed. Daarvoor kan je terecht bij:

Ook voor het fysiek bewaren van collecties cultureel erfgoed kan je niet bij ons terecht. Als erfgoedcel leggen we zelf geen collecties aan, maar we zoeken graag met je mee naar een oplossing.

We zoeken naar Middelen

We volgen de ontwikkelingen van het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid op de voet, zodat we alle Brugse organisaties goed kunnen informeren over welke subsidiemogelijkheden er zijn. Dit doen we door erfgoedspelers een-op-een te begeleiden in de subsidiëring van een traject.

In onze subsidiewijzer vind je alvast een overzicht van de subsidie-mogelijkheden op lokale en Vlaamse schaal.

We zetten in op Communicatie

Onze website is een toegangspoort tot de rijke en veelzijdige cultureel erfgoedwerking in Brugge. Op de pagina Erfgoedveld brengen we de Brugse erfgoedspelers overzichtelijk in beeld.

Erfgoedcel Brugge werkte in 2021 een uitgebreid communicatieplan uit om onze dienstverlening naar de Bruggelingen, erfgoedpartners en erfgoedgeïnteresseerden verder te verbeteren. Dit communicatieplan kan je hier inkijken.

ZET JOUW ORGANISATIE EXTRA IN DE KIJKER


Meld je aan op de Erfgoedkaart, of geef ons jouw activiteiten door via de Erfgoedkalender. Via onze Nieuwsbrief geven we je graag een extra communicatief duwtje in de rug.

We stimuleren Ontmoeting

Samen kunnen we heel wat meer bereiken. Als erfgoedcel willen we lokale erfgoedorganisaties aanmoedigen om hun kennis te delen. Zo bouwen we samen aan een sterk Brugs erfgoednetwerk.

 

ERFGOEDRENDEZ-VOUS

 

ErfgoedBrugge.be_Receptie in het Provinciaal Hof_1984_collectie Stadsarchief

Op de Erfgoedrendez-vous willen we het rijke Brugse erfgoedveld drie keer per jaar samenbrengen. Hiermee willen we de lokale erfgoeddeskundigen, zowel beroepsmatig als in hun vrije tijd, de kans geven om elkaar – in een informele setting – beter te leren kennen, ideeën uit te wisselen en uitdagingen gezamenlijk aan te pakken.

De deelnemers bepalen dus voor een groot deel zelf de agenda van deze bijeenkomsten. Daarnaast stellen we er ook eigen initiatieven en instrumenten voor. De informele babbel achteraf is daarbij minstens even belangrijk als het overlegmoment zelf.

BLIK MEE TERUG OP DE VOORBIJE ERFGOEDRENDEZ-VOUS

 

Hieronder vind je een overzicht van alle Erfgoedrendez-vous tot nu toe. Je kan er mee terugblikken op de voorbije avonden, doorklikken naar sfeerbeelden, of verslagen nalezen.