Terugblik op Erfgoedrendez-vous elf: Verhalen verzamelen en delen in de buurt

Buurtbewoners dragen vaak een schat aan informatie over het buurtverleden met zich mee. Weetjes, maar ook objecten of zelfs privé-verzamelingen, die een belangrijke aanvulling zijn op het historische verhaal van Brugge. Via buurtprojecten bereik je een doorsnede van de Brugse bevolking en ontdek je nieuwe perspectieven die wellicht nog ontbreken in onze musea, bibliotheken en archieven. Daarom vindt Erfgoedcel Brugge het belangrijk om buiten de kantoormuren te treden en te landen in één van de Brugse buurten en daar verhalen te ‘sprokkelen’. Ze organiseren tweejaarlijks collectiedagen waarop foto’s worden gescand, objecten gefotografeerd en mensen geïnterviewd. Dit altijd in een gezellig kader, want minstens even belangrijk als het verzamelen van erfgoed is het bijeenbrengen van mensen via erfgoed.

Door verhalen te verzamelen en nadien weer te delen met de buurt, werk je aan een sterke sociale cohesie. Mensen leren elkaar kennen via vrije tijd en cultuur. Erfgoedactiviteiten spelen zo een grote rol in het versterken van het informele zorgnetwerk in de buurt, zo belangrijk en broodnodig.

De afgelopen Erfgoeddag bewees ook dat erfgoed een belangrijke rol speelt in dat thuisgevoel. Het viel op dat deze editie naast erfgoed- en culturele partners ook veel sociale organisaties actief meewerkten aan het programma. Een samenwerking en uitwisseling tussen beide sectoren leek ons dus het ideale onderwerp voor dit Erfgoedrendez-vous.

Wat stond op het programma? 

Louise Vermeersch van Erfgoedcel Brugge kwam vertellen over het lopende buurtproject ‘De Rode Draad’. Hoe gaat zij, als erfgoedwerker, aan de slag in een buurt? Klik hier voor de presentatie. 

Daarna maakten we een uitstapje naar de podiumsector. Li Li Chong vertelt over wat ‘outreach’ en ‘buiten de muren’ betekent voor een prestigieus kunsthuis als het Concertgebouw. Ze illustreert dit aan de hand van het project ‘Songs with roots’. klik hier voor de presentatie. 

Tenslotte gaven we het woord aan een rasechte buurtwerker, Patrick Anthone. Hij neemt op Sint-Pieters regelmatig deel aan Erfgoeddag en toont hoe je erfgoed als middel kan inzetten om de buurt te verenigen. Klik hier voor de presentatie.

Tot slot gingen we aan de slag. Hiervoor nodigden we een klepper van formaat uit: Jacqueline Van Leeuwen. Ze werkt bij FARO, het steunpunt voor cultureel erfgoed in Vlaanderen, en is gespecialiseerd in participatiemethodieken. Ze verruimt onze blik door in te zoomen op projecten van over heel Vlaanderen en zal ons ook aan het werk zetten met enkele korte opdrachten. Klik hier voor de presentatie en haar inspirerende blog. Ze ging onder andere aan de slag met de methodieken uit de toolbox van het project CoGent