Subsidiewijzer

Ben je als Brugse erfgoedorganisatie op zoek naar extra middelen? We geven je graag een overzicht van de mogelijke subsidies, van lokale tot Vlaamse schaal.

Let wel, subsidiemogelijkheden veranderen regelmatig. We houden dit overzicht zo goed mogelijk up-to-date.

Zijn we een interessante subsidie uit het oog verloren? Geef ons dan zeker een seintje!

Culturele subsidies Stadsbestuur Brugge

Werkingssubsidie culturele vereniging

Als Brugse culturele vereniging kan je een erkenning aanvragen en jaarlijks een werkingssubsidie ontvangen. 

Projectsubsidie culturele activiteit

Wie in Brugge een culturele activiteit voor het grote publiek organiseert, kan via dit reglement een subsidie krijgen.

Subsidies jubilerende verenigingen

Brugse verenigingen die 25 jaar bestaan of een veelvoud daarvan, kunnen rekenen op een afzonderlijke subsidie.

Subsidies bovenlokale culturele werking

Vanaf 2020 treedt een nieuw decreet bovenlokale culturele werking in voege. Binnen dit decreet zijn ook projectsubsidies voorzien voor bovenlokale cultuurprojecten. Meer informatie en ondersteuning vind je bij het steunpunt OP/TIL. 

Subsidies via het Cultureel-erfgoeddecreet 2017

Het Cultureel-erfgoeddecreet werd in 2017 aangepast. Vanaf 2019 verloopt zowel de structurele als projectmatige subsidiëring van door Vlaanderen erkende cultureel-erfgoedorganisaties via dit vernieuwde decreet.

Musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken kunnen van de Vlaamse Overheid een kwaliteitslabel krijgen, als teken van erkenning voor hun professionele cultureel-erfgoedwerking.

Het kwaliteitslabel verleent hen de status ‘erkend museum’, ‘erkende culturele archiefinstelling’ of ‘erkende erfgoedbibliotheek’.

Brugge telt momenteel vier erfgoedorganisaties met kwaliteitslabel: Musea Brugge, het Stadsarchief Brugge, het Provinciaal Archief West-Vlaanderen en de Openbare Bibliotheek Brugge.

Klik hier voor meer info rond het kwaliteitslabel van de Vlaamse overheid en de aanvraagprocedure.

Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerlingtraject 

Vakmanschap wordt gezien als een vorm van immaterieel cultureel erfgoed dat in de hoofden en handen van mensen zit: kennis en vaardigheden met wortels in traditie. Vlaanderen voorziet daarom beurzen voor het doorgeven van vakmanschap. Werkplaats Immaterieel Erfgoed voorziet ondersteuning en advies rond deze subsidielijn. 

Hulp nodig?

Zie je het bos nog niet door de bomen?

Neem gerust contact met ons op. We zoeken graag met je mee.