Facturatie-gegevens

Wil je een factuur sturen naar Erfgoedcel Brugge?

Vraag dan altijd eerst een bestelbon via info@erfgoedcelbrugge.be.
Hierop vind je alle nodige gegevens om je factuur op te maken.

  • Vermeld steeds het bestelbonnummer duidelijk op de factuur.
  • Alle facturen dienen geadresseerd te worden aan: 
          Stad Brugge (Erfgoedcel Brugge)
          Burg 12
          8000 Brugge

Verstuur je factuur bij voorkeur digitaal via:

Voor meer informatie hieromtrent, contacteer de administratief medewerker of bel 050 44 50 48.