Facturatie-gegevens

Alle facturen dienen geadresseerd te worden aan: 

Stad Brugge (Erfgoedcel Brugge)
Burg 12
8000 Brugge

Facturen bij voorkeur digitaal versturen naar info@erfgoedcelbrugge.be. 

Om uw factuur correct te kunnen uitbetalen, vragen we het inkoopnummer van de bestelbon te vermelden op de factuur. Voor meer informatie hieromtrent, contacteer Anje.Timmerman@erfgoedcelbrugge.be of 050 44 50 48.