Organisaties

 

Erfgoedverenigingen

 

FAMILIEKUNDE, HEEMKUNDE EN VOLKSKUNDE

 https://www.erfgoedcelbrugge.be/nl/erfgoedveld-1/organisaties-1#ReligieusEnLevensbeschouwelijkErfgoedzorgers

Organisaties_Familiekunde, Heemkunde, Volkskunde_2018_Stadsfotograaf Matthias Desmet

Arsbroek vzw, Heemkundige Kring Hervé Stalpaert

De heemkundige kring zet de geschiedenis, heemkunde, devotie, folklore, monumenten en natuur van Assebroek in de kijker. Lees meer.

Brugs Ommeland vzw, Koninklijke Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle

De organisatie bouwt een werking uit rond het materieel en immaterieel erfgoed van noordelijk West-Vlaanderen en het Brugs Ommeland in het bijzonder. Lees meer.

Familiekunde Vlaanderen - regio Brugge vzw

De vereniging focust op de genealogie en heraldiek van Brugse families. In hun documentatiecentrum helpen ze je graag verder met je eigen stamboomonderzoek. Lees meer.

Heemkring Dudzele vzw

De heemkundige kring houdt zich bezig met het verzamelen, documenteren en toegankelijk maken van de geschiedenis van Dudzele. Lees meer.

Geschied- en Heemkundige kring Sint-Guthago

De organisatie focust op de studie en ontsluiting van het cultureel erfgoed van de Zwinstreek. Lees meer.

Koninklijke Maatschappij Numismatica Brugge en het Vrije

Geïnteresseerd in oude munten, penningen of medailles? Dan ben je bij Numismatica aan het juiste adres. Lees meer.

Volkskunde West-Vlaanderen (Bond van West-Vlaamse Volkskundigen

De organisatie focust op de studie van de West-Vlaamse volkscultuur. Lees meer.

GIDSENVERENIGINGEN

 

Organisaties_Gidsenverenigingen_2017_Stadsfotograaf Matthias Desmet

Bruges Art Route

Brugse Art Route is een organisatie van vzw Kunstroute en is een permanent cultureel-toeristisch kunstparcours doorheen de binnenstad. Lees meer.

Koninklijke Gidsenbond Brugge en West-Vlaanderen

Je kan er niet alleen terecht voor geleide stadswandelingen, themawandelingen en fietstochten door Brugge, maar ook voor gegidste bezoeken aan de collecties en tijdelijke tentoonstellingen van Musea Brugge. Lees meer.

Hello Bruges (Gidsenkring Brugge vzw)

Met haar nadruk op reële contacten van mens tot mens, is de organisatie er voor mensen die Brugge in al zijn gelaagdheden willen leren kennen. Lees meer

S-wan vzw

Hun nadruk ligt op het verkennen van het nog onbekende of ongebruikelijke verhaal van de stad en omgeving, steeds onder een specifieke invalshoek. Lees meer.

SCHUTTERSGILDEN

 

Organisaties_Schuttersgilden_2018_Stadsfotograaf Matthias Desmet

Hallebardiers - De Sint-Michielsgilde

De Sint-Michielsgilde is de ouste bekende schermersgilde van Vlaanderen. Sinds 1444 al is er sprake van een georganiseerde gilde. Lees meer

Keizerlijke en Koninklijke Gilde de Vrije Archiers van
Mijnheere Sint-Sebastiaen
 

De Vrije Archiers van Mijnheere Sint-Sebastiaen werd gesticht door hertog Karel de Stoute bij octrooi van 22 februari 1476. Lees meer

Koninklijke en Prinselijke Hoofdgilde Sint-Joris Stalen Boog

De Vrije Archiers van Mijnheere Sint-Sebastiaen werd gesticht door hertog Karel de Stoute bij octrooi van 22 februari 1476. Lees meer

Koninklijke Hoofdgilde Sint-Sebastiaan

De Sint-Sebastiaansgilde bestaat als gilde meer dan 600 jaar, en dit ononderbroken tot op de dag van vandaag. Lees meer

Koninklijke Handbooggilde De Hert

De koninklijke handbooggilde De Hert werd opgericht in het centrum van Brugge in 1926. Lees meer

Vrije Archiers Tillegem

Het domein Tillegem is al sinds de 18de eeuw populair bij schuttersgilden. In 2000 sloegen drie van hen – Sint-Michiels, Sint-Sebastiaan en de Vrije Archiers Tillegem – de handen in elkaar. Lees meer

STUDIEVERENIGINGEN MET TIJDSCHRIFT

 

Organisaties_Studieverenigingen met tijdschrift_2020_Erfgoedcel BruggeTijdschrift Biekorf 

Biekorf is een driemaandelijks tijdschrift over volkscultuur in West-Vlaanderen. Lees meer

Tijdschrift Brugs Omeland 

Brugs Ommeland is een driemaandelijks tijdschrift over het leven in Brugge door de eeuwen heen. Lees meer

Tijdschrift Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge

Het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge werd opgericht in 1838 als forum voor de studie van de algemene en lokale geschiedenis van het graafschap Vlaanderen tot 1795 en van de geschiedenis van de provincie West-Vlaanderen tot heden. Lees meer

 

THEMATISCHE VERENIGINGEN

 

Organisaties_Thematische verenigingen_2018_Erfgoedcel Brugge

Brugge Mariastad

Brugge Mariastad vzw werd opgericht om de Maria- en andere heiligenbeelden met hun nissen en kapellen te bewaken en bewaren. Lees meer

Joe Englisch kunstschilder vzw

Deze familie-vzw wil het erfgoed rond de figuur van kunstenaar Joe English en zijn vrouw Elisa Goedemé in de kijker zetten. Lees meer

Montanus

Het Collegium Medico-Historicum Brugense wil een actieve bijdrage leveren aan de studie van de geschiedenis van de geneeskunde en de geneeskundige wetenschappen, van het hospitaalwezen, de ziekenzorg en de farmacie. Lees meer

Mars & Mercurius

De Brugse afdeling is een van de 12 regionale afdelingen van de Koninklijke Kring Mars & Mercurius. Deze groepeert reserveofficieren en actieve officieren van de Krijgsmacht in een industriële en handelskring.

Lees meer

N.S.B. Dudzele

Deze Dudzeelse vereniging heeft tot doel de herinnering aan beide wereldoorlogen levendig te houden. Lees meer

N.S.B Brugge

Onder het credo ‘Nooit meer oorlog’ wil deze vereniging de oorlogsslachtoffers van W.O.I en W.O.II herdenken. Lees meer

Orde van 500 Café vlissinghe

In 2015 vierde Café Vlissinghe haar 500ste verjaardag. Samen met Erfgoedcel Brugge werden verschillende erfgoedinitiatieven uitgewerkt, waaronder mini-expo’s, lezingen, film, ... Lees meer

 

VRIENDENVERENIGINGEN

 

Organisaties_Vriendenverenigingen_2019_Musea Brugge

Levend Archief vzw

De vriendenvereniging van het Stadsarchief Brugge werd in 1993 opgericht. Via eigen activiteiten en werkgroepen zet ze zich in om de drempel voor een bezoek aan het Stadsarchief te verlagen. Lees meer

Vrienden Musea Brugge vzw

De vriendenvereniging van de Brugse Musea werd in 1958 opgericht, met als doel de belangstelling voor deze musea te bevorderen. Lees meer

Vrienden van de Biekorfbibliotheek vzw 

De Vrienden van de Biekorfbibliotheek vzw ondersteunt de werking van de Openbare Bibliotheek Brugge. Lees meer

Religieus en levensbeschouwelijk erfgoedzorgers

 

GELOOFS- EN LEVENSOVERTUIGINGEN

Anglicaanse Kerk

Lees meer

Huisvandemens

Lees meer

Orthodoxe kerk van de H.H.Konstantijn en Helena

Lees meer

Verenigde Protestante Kerk Brugge

Lees meer

Yot vzw

YOT is een labo voor levensbeschouwing & ruimte voor perspectief. Lees meer

KLOOSTERORDES

Abdij Zevenkerken

De abdij werd in 1901 gesticht met de bedoeling monniken te vormen en naar Brazilië te zenden. Lees meer

Engels Klooster - Englisch Convent, Priorij Nazareth

Het klooster bevindt zich in het voormalige klooster van Nazareth, waarvan de naam behouden bleef. Lees meer

Hospitaalzusters van Sint Jan

Deze kloosterorde ontstond onder impuls van Brugse notabelen voor het verzorgen van behoeftige zieken. Lees meer

Karmelklooster van het kostbaar Bloed O.-L.-Vrouw van de Berg Karmel

Het internationaal klooster werd gesticht op 7 maart 1626 door de Engelse Karmelietessen van Antwerpen. Lees meer

Monasterium de Wijngaard - Begijnhof

Monasterium de Wijngaard is gevestigd in een voormalig Begijnhof van Benedictinessen. Lees meer

Paters Karmelieten

In deze kloosterbibliotheek bevinden zich meer dan 50.000 boeken, waarvan sommige meer dan 300 jaar oud zijn. Lees meer

Sint-Pietersabdij Steenbrugge

De stichting dateert van 1879 toen pastoor Philipp Pollet een onvoltooide kerk, een schooltje en een pastorij aan een drietal benedictijnen uit Dendermonde schonk. Lees meer

Zusters Dominicanessen

Het klooster is ten vroegste opgericht in 1291in het huisEngelendaleteAssebroekdoor vier vrome vrouwen. Lees meer

Zusters van de Kindsheid van Maria ter Spermalie

Charles-Louis Carton richtte in 1835 op initiatief van priester Leon de Foere en met instemming van bisschop Boussen een school voor doofstomme en blinde kinderen op in Brugge. Lees meer

BROEDERSCHAPPEN

Edele Confrérie van het Heilig Bloed

Lees meer

Confrérie OLV BLindekens

De Confrérie van O.L.V.-van-Blindekens bestaat als sinds het begin van de 14de eeuw en heeft als doel het in stand houden van de verering tot Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens in Brugge. Lees meer 

Onroerend erfgoedzorgers

 

DIENSTEN

 

Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing

De Dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken waakt over het goede beheer van het onroerend erfgoed in de Unesco Werelderfgoedstad Brugge. Lees meer

Monumentenwacht West-vlaanderen

Lees meer

Raakvlak

Raakvlak heeft als werkgebied Beernem, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Torhout en Zedelgem. Lees meer

Onroerend Erfgoed Vlaanderen, afdeling West-Vlaanderen

Lees meer

VERENIGINGEN

 

Erfgoedforum vzw

Erfgoedforum wil het woonklimaat en het leefmilieu in de Brugse binnenstad, Unesco Werelderfgoed, en haar onmiddellijke omgeving vrijwaren en opwaarderen. Lees meer

Brugge die Scone vzw

Brugge Die Scone is een organisatie met als doel het in eer houden en de promotie van het bouwkundig en cultureel erfgoed. Lees meer

Marcus Gerards-stichting

De Marcus Gerards-stichting zet zich sinds 1965 in voor het behoud en de renovatie van het bouwkundig erfgoed in Brugge. Lees meer

Socio-culturele verenigingen met een hart voor erfgoed

 

ERFGOED EN DIVERSITEIT

 

Diversiteitsdienst Stad Brugge

De divesiteitsdienst Stad Bruge werkt aan gelijke kansen voor alle Bruggelingen. Hierbij focust de dienst zich op etnisch-culturele minderheden, holebi's en geder en dit zowel via sensibilisatie, informatie en educatie als ondersteuning

Lees meer
FMDO vzw

Federatie van sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond.

Lees meer
Rode Kruis - Vlaanderen opvangcentrum voor asielzoekers

Het Rode KRuis opvangcentrum voor asielzoekers biedt opvang voor een 60tal kandidaat vluchtelingen.

In afwachting van een beslissing biedt het centrum materiële hulp met het oog op het algemeen welzijn. Lees meer
Vorming Plus

Lees meer

Congolees centrum ter verspreiding van de Congolese Kennis en Cultuur

Howest Confuciusinstituut

Het Confuciusinstituut van de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) heeft als opdracht de verspreiding van de Chinese taal en cultuur. Zij maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van op heden meer dan driehonderd instituten.

Lees meer
United Kirat Belgian Society

Lees meer

Voz Latina

Lees meer

SPORT EN ERFGOED

 

Diverse sportverenigingen die zijn meegestapt in archieftraject

DIVERSE

Buurtwerk Sint-Pieters

Lees meer