West-Vlaamse Molenbrigade

Met de West-Vlaamse Molenbrigade willen we - samen met tal van West-Vlaamse partners - leerlingen van de 2de graad lager onderwijs laten kennismaken met het molenambacht en de fascinerende wereld van windmolens en windenergie. Een centrale rol in dit educatief programma is weggelegd voor de molenaars van vijftien oude, maar nog actieve windmolen in West-Vlaanderen, waaronder de Sint-Janshuismolen in Brugge.

De West-Vlaamse Molenbrigade is een samenwerking tussen Musea Brugge en de vijf West-Vlaamse erfgoedcellen (Erfgoedcel Brugge, Erfgoed Zuidwest, Erfgoedcel Kusterfgoed, Erfgoedcel TERF, CO7). Ook de Provincie West-Vlaanderen, ETWIE, VIVES en het Molenforum zetten mee hun schouders onder het project. De concrete uitvoering ligt in handen van partners Geheugencollectief, De Zeemier en Casablanca.

Dit project wordt gerealiseerd dankzij een projectsubsidie van het Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid.

Wil je meer weten over dit traject? Contacteer dan projectverantwoordelijke Ina Verrept.

Bruno De Simpel (schilder), Gezicht op Brugge Kruisvest, 19e eeuw, Musea Brugge, Dominique Provoost (fotograaf reproductie)

De molenbrigade wil leerlingen kennis laten maken met de fascinerende wereld van windmolen en windenergie. Een molenbezoek mag in dit educatief programma zeker niet ontbreken.

Over het educatief programma

De West-Vlaamse Molenbrigade richt zich specifiek op leerlingen uit de 2de graad lager onderwijs (3de en 4de leerjaar). Het educatief programma wil hen laten kennismaken met het molenaarsambacht en de brug slaan naar de fascinerende wereld van windmolens en windenergie vandaag.

De molenaars van vijftien oude, maar nog actieve windmolen in West-Vlaanderen spelen een centrale rol in het project. In een introductiefilmpje kunnen de leerlingen voor het eerst kennismaken met de molenaar die hen vervolgens de kneepjes van het vak zal tonen tijdens een molenbezoek. De excursie naar de molen biedt de leerlingen de kans om met eigen ogen de werking van een molen te aanschouwen. Tenslotte zijn er drie themafilmpjes die dieper ingaan op specifieke aspecten van de molenwindenergie en weer, techniek, en de voedselketen zijn de drie thema’s waar ook extra uitdagingen aan zijn verbonden. Duurzaamheid is steevast de rode draad. Leerkrachten kunnen zelf kiezen op welk thema ze inpikken in de klas.

Het geheel wordt verzameld in een educatieve koffer. Deze kunnen scholen vanaf Erfgoeddag 2021 (26 april) ontlenen.

Volg het project

Lees hier het laatste nieuws over de West-Vlaamse Molenbrigade.