Begeleiding erfgoedorganisaties

Brugge telt veel cultureel-erfgoedorganisaties; allen met hun eigen ambities. Als erfgoedcel denken we graag mee hoe toekomstdromen realiteit kunnen worden, en dit vanuit de beschikbare mogelijkheden op lokale, Vlaamse of andere schaal. We zorgen hierbij voor een ondersteuning op maat.

Heeft jouw organisatie ook een concrete vraag of droom, neem contact op met projectverantwoordelijke Lothar Casteleyn.

Wil je vooruit met je cultureel-erfgoedwerking, of bepaalde onderdelen ervan? Wij begeleiden je graag, stap voor stap.

Begeleiding Kantcentrum Brugge

Het Kantcentrum Brugge heeft de afgelopen jaren een eigen erfgoedcollectie uitgebouwd. Met ondersteuning van onze vrijwilligers werd in het najaar 2018 en voorjaar 2019 een digitale erfgoedinventaris opgemaakt. Maar liefst 212 objecten zijn nu raadpleegbaar via Erfgoedinzicht.be en ErfgoedBrugge.be. In de loop van 2019 wordt deze inventarisatie van de collectie verdergezet.

Onder begeleiding van Erfgoedcel Brugge werd ook een aanvraagdossier voor het Vlaamse kwaliteitslabel erkend museum uitgewerkt. Het behalen van dit kwaliteitslabel kan een belangrijke stap voorwaarts betekenen voor de cultureel-erfgoedwerking van het Kantcentrum Brugge. Het is nu wachten tot juli ’19 op de beslissing van minister van Cultuur Sven Gatz.

Ondersteuning Bisschoppelijk Archief

Begin 2018 ontdekte archivaris Céline Decottignies dat heel wat documenten en registers in het Bisschoppelijk Archief aanzienlijke schade hadden opgelopen over de jaren heen. Met restauratrice Martine Eeckhout maakte Céline het plan op om alle stukken te reinigen, de schade op te tekenen en alles zuurvrij te herverpakken. Beide dames zouden deze taak twee dagen per week samen aanpakken, met ondersteuning van studenten uit de CORES-opleiding.

Erfgoedcel Brugge stelde voor om dit proces te versnellen dankzij de inzet van extra helpende handen. Twaalf vrijwilligers gingen de uitdaging aan en werkten een halve dag per week mee. Eind 2018 werd dit zorgtraject afgerond, met resultaten die verder reikten dan het Bisschoppelijk Archief vooraf had kunnen dromen.

 

Op Erfgoeddag 2019 - met als thema HOE MAAKT U HET? - werd het geleverde werk gepresenteerd aan het grote publiek. Vrijwilliger Daniël Vantorre maakte daarvoor een gedetailleerd filmverslag van dit huzarenwerk.

Begeleiding beurzen meester-leerling

In 2018 lanceerde minister van Cultuur Sven Gatz een financiële impuls om ambachtelijke kennis en vaardigheden te delen: de beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling traject.

Erfgoedcel Brugge sprak samen met Handmade in Brugge hun netwerk label-dragers aan. Zes makers toonden interesse, waarvan vijf uiteindelijk een aanvraagdossier indienden. Erfgoedcel Brugge hielp hen op weg door meer duiding rond cultureel-erfgoedwerking te geven, tussentijds hun dossier na te lezen en extra insteken te voorzien.

Bij de eerste indienronde werden uiteindelijk twee Brugse dossiers weerhouden: rond letter beeldhouwen (meester Kristoffel Boudens) en de restauratie van traditionele houten volksspelen (leerling Bert Vertommen). Erfgoedcel Brugge zorgde voor de begeleiding van Kristoffel, die ons bedankte voor de ‘meer dan nuttige aanwijzingen’.

Bij de tweede indienronde in maart 2019 hebben vier Brugse makers uit de eerste ronde opnieuw ingediend. Eind mei volgde het positieve nieuws: alle vier ontvangen een beurs! Een dikke proficiat voor meester Martine Eeckhout (ambachelijke restauratietechnieken voor handschriften en waardevolle drukken), meester Isabelle De Groote (borduurtechnieken), meester Lieve Cornil (handgeschreven en digitale letterdesign) en leerling Valerie Cockhuyt (meubels stofferen).


Begeleiding Stadsarchief Brugge

Het Stadsarchief Brugge mag zichzelf één van de pioniers in Vlaanderen noemen wat betreft cultureel-erfgoedwerking in gemeentearchieven. Het Vlaams kwaliteitslabel als culturele archiefinstelling was hier dan ook zeker op zijn plaats.

Eind 2016 begeleidde Erfgoedcel Brugge het Stadsarchief bij het opstellen van het aanvraagdossier. In juni 2017 kende Minister Sven Gatz het kwaliteitslabel toe voor wat hijzelf omschreef als ‘het uniek geheel met een uitzonderlijk grote cultuurhistorische waarde’.