Begeleiding erfgoedorganisaties

Brugge telt veel cultureel-erfgoedorganisaties; allen met hun eigen ambities. Als erfgoedcel denken we graag mee hoe toekomstdromen realiteit kunnen worden, en dit vanuit de beschikbare mogelijkheden op lokale, Vlaamse of andere schaal. We zorgen hierbij voor een ondersteuning op maat.

Heeft jouw organisatie ook een concrete vraag of droom, neem contact op met coördinator Livia Snauwaert.

Wil je vooruit met je cultureel-erfgoedwerking, of bepaalde onderdelen ervan? Wij begeleiden je graag, stap voor stap.

Ondersteuning Koninklijke Stadsschouwburg

In de catacomben van de Koninklijke Stadsschouwburg Brugge ligt een prachtige collectie theatererfgoed opgeslagen. Naast decordoeken, rekwisieten en meubelstukken – waarvan sommige teruggaan tot de 19de eeuw – vind je er ook een unieke verzameling podiumtechnisch materiaal: van donder- en windmachines tot limelights en één van de eerste lichtorgels.

Een groepje techniekers van het Cultuurcentrum Brugge engageerde zich om de collectie in kaart te brengen en voor het brede publiek te ontsluiten. In het najaar van 2020 startten ze met de opmaak van een digitale inventaris van dit unieke erfgoed, die ondertussen online te raadplegen is via ErfgoedBrugge.be en Erfgoedinzicht.be.

Erfgoedcel Brugge begeleidde en ondersteunde hen bij de inventarisatie. Benieuwd? Neem dan zeker eens een kijkje via onze e-tentoonstelling.

Inventarisatie Stadsschouwburg_2020_Erfgoedcel Brugge

Begeleiding Kantcentrum Brugge

Het Kantcentrum Brugge is een levend huis rond het kantambacht, met opleidingen voor jong en oud, open ateliers en een eigen museum. Sinds 2018 ondersteunt Erfgoedcel Brugge de verdere groei van de cultureel-erfgoedwerking. Zo werkten we met hulp van vrijwilligers mee aan de opmaak van de digitale erfgoedinventaris. De collectie is reeds raadpleegbaar via ErfgoedBrugge.be en Erfgoedinzicht.be. Dankzij deze e-tentoonstelling maak je kennis met de collectie aan de hand van 10 schenkingen met een boeiend verhaal.

In het najaar 2018 begeleidden we het Kantcentrum Brugge ook bij de opmaak van een aanvraagdossier voor het Vlaamse kwaliteitslabel als erkend museum. Toenmalig minister Sven Gatz besliste medio 2019 om het label alsnog niet toe te kennen.
Het verslag met aandachtspunten moedigt het stadsbestuur Brugge wel aan om samen met het Kantcentrum Brugge in te zetten op de verdere groei als erfgoedorganisatie. Een structurele toelage van 7.500 euro/jaar voor de periode 2020-2025 helpt dit mogelijk maken. Als erfgoedcel bieden we inhoudelijke ondersteuning bij de inzet van die middelen. We richtten hiertoe ook een klankbordgroep met kantexperten uit gans Vlaanderen op. 

Ondersteuning Bisschoppelijk Archief

Begin 2018 ontdekte archivaris Céline Decottignies dat heel wat documenten en registers in het Bisschoppelijk Archief aanzienlijke schade hadden opgelopen over de jaren heen. Met restauratrice Martine Eeckhout maakte Céline het plan op om alle stukken te reinigen, de schade op te tekenen en alles zuurvrij te herverpakken. Beide dames zouden deze taak twee dagen per week samen aanpakken, met ondersteuning van studenten uit de CORES-opleiding.

Erfgoedcel Brugge stelde voor om dit proces te versnellen dankzij de inzet van extra helpende handen. Twaalf vrijwilligers gingen de uitdaging aan en werkten een halve dag per week mee. Eind 2018 werd dit zorgtraject afgerond, met resultaten die verder reikten dan het Bisschoppelijk Archief vooraf had kunnen dromen.

 

Vrijwilligerswerk in beeld

Op Erfgoeddag 2019 - met als thema HOE MAAKT U HET? - werd het geleverde werk gepresenteerd aan het grote publiek. Vrijwilliger Daniël Vantorre maakte daarvoor een gedetailleerd filmverslag van dit huzarenwerk.

Begeleiding beurzen meester-leerling

In 2018 lanceerde minister van Cultuur Sven Gatz een financiële impuls om ambachtelijke kennis en vaardigheden te delen: de beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling traject.

Erfgoedcel Brugge ondersteunt samen met Handmade in Brugge Brugse makers en Handmade-in-Brugge labelhouders die een beurs vakmanschap willen aanvragen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De erfgoedcel kan ook rekenen op tal van landelijke dienstverleners bij dit proces. Sinds het ontstaan van de beurzen vakmanschap zijn al 19 beurzen toegekend aan Brugse makers. We volgen de trajecten op de voet en richten hierrond en lerend netwerk op. Je leest er meer over op onze projectpagina.

Begeleiding Stadsarchief Brugge

Het Stadsarchief Brugge mag zichzelf één van de pioniers in Vlaanderen noemen wat betreft cultureel-erfgoedwerking in gemeentearchieven. Het Vlaams kwaliteitslabel als culturele archiefinstelling was hier dan ook zeker op zijn plaats.

Eind 2016 begeleidde Erfgoedcel Brugge het Stadsarchief bij het opstellen van het aanvraagdossier. In juni 2017 kende Minister Sven Gatz het kwaliteitslabel toe voor wat hijzelf omschreef als ‘het uniek geheel met een uitzonderlijk grote cultuurhistorische waarde’.