Collecties

Musea en bezoekerscentra

 

MUSEA BRUGGE

 

 Collecties_Stedelijke Musea Brugge_2018_Matthias Desmet

Musea Brugge is de verzamelnaam voor de 13 stedelijke musea die Brugge rijk is.

De museumcollectie blinkt uit in haar diversiteit: van Vlaamse primitieven tot moderne kunst, van zilverwerk tot kant, van archeologische vondsten tot volkskundige objecten. Musea Brugge nodigt een divers publiek uit om haar kunst- en erfgoedcollecties van wereldklasse te ontdekken, te onderzoeken, ervan te genieten of er mee(r) betekenis aan te geven. Lees meer.

ANDERE MUSEA EN BEZOEKERSCENTRA

 

Adornesdomein - Jeruzalemkapel

Het Adornesdomein bestaat uit de 15de-eeuwse Jeruzalemkapel die de koopmansfamilie Adornes liet bouwen, het herenhuis van Adornes en een reeks aanpalende godshuizen. Lees meer.

Begijnenhuisje

In het museum ontdek je via schilderijen, meubilair en kantwerk hoe de begijntjes leefden in de 17de en 18de eeuw. Lees meer.

Bijbelhuis

Het Bijbelhuis Zevenkerken is een belevingsmuseum dat in teken van de Bijbel staat. Lees meer.

Bourgogne des Flandres

Na zestig jaar wordt er sinds 2017 opnieuw Bourgogne des Flandres gebrouwen in Brugge.  Lees meer.

Brouwerij De Halve Maan

De Halve Maan is de oudste nog actieve brouwerij in Brugge, voortbouwend op een traditie van zes generaties brouwers sinds 1856. Lees meer.

Bruges Beer Experience

Dit bezoekerscentrum nodigt je uit om meer te leren over bier in Brugge en de grondstoffen die tijdens het brouwproces gebruikt worden. Lees meer.

Choco-story

In dit chocolademuseum wordt de geschiedenis van de verwerking van cacao tot chocolade uit de doeken gedaan. Lees meer.

Cozmix - Volkssterrenwacht

Cozmix is het bezoekerscentrum van Volkssterrenwacht Beisbroek. Je leert er heel wat meer over de planeten en het heelal. Lees meer.

Diamantmuseum Brugge

Brugge heeft een lange traditie in de diamanthandel en -slijperij. Het Diamantmuseum houdt deze geschiedenis en het ambacht levendig.  Lees meer.

Frietmuseum

Dit museum is toegewijd aan één van de belangrijkste Belgische specialiteiten: de friet. Maak kennis met de geschiedenis van de aardappel, de friet en de diverse bijbehorende sausjes, en dit in een 14de-eeuws gebouw: de Saaihalle. Lees meer.

Heiligen Museum

Deze collectie is gehuisvest in de voormalige pastorie van Lissewege. Ze bevat meer dan 100 kerkbeelden en kleinere beelden van patroon-, bescherm- en geneesheiligen. Lees meer.

Historium Brugge

Ga mee op tijdreis naar de Brugse middeleeuwen. Wandel door zeven historische kamers en beleef een liefdesverhaal in de tijd van Jan van Eyck. Lees meer.

Kantcentrum Brugge

In dit kantmuseum wordt op de benedenverdieping het verhaal van de Brugse kant gebracht. In het kantatelier op de verdieping worden in de namiddag kantklosdemonstraties gegeven, alsook tal van cursussen. Lees meer.

Lumina Domestica (Lampenmuseum)

Dit lampenmuseum herbergt de grootste lampenverzameling ter wereld, maar liefst 6000 stuks. Lees meer.

Schatkamer Basiliek van het Heilig Bloed

Deze dubbelkerk bestaat uit een benedenkerk die haar romaanse karakter heeft bewaard en een neogotisch aangeklede bovenkerk, waar de relikwie van het Heilig Bloed wordt bewaard. Lees meer.

Schatkamer Sint-Salvatorskathedraal
De Sint-Salvatorskathedraal bezit een rijk en gevarieerd kunstpatrimonium. De meest waardevolle werken kregen een onderkomen in de Schatkamer. Daaronder een 12-tal schilderijen uit de 15de en 16de eeuw, met topstukken van onder meer Dirk Bouts en Hugo van der Goes. Lees meer.

Archieven en documentatiecentra

 

ARCHIEVEN

 

 

Stadsarchief en OCMW-archief Brugge

Het Stadsarchief is het historische kenniscentrum bij uitstek over Brugge. Wie meer wil weten over de rijke geschiedenis van de stad Brugge, over zijn Brugse huis, familie, vereniging … is er aan het juiste adres. Lees meer.

Provinciaal Archief West-Vlaanderen

Het Provinciaal Archief West-Vlaanderen bewaart in principe de documenten en dossiers van de administratieve en technische provinciale diensten, en dit vanaf 1794. Lees meer.

Rijksarchief, afdeling Brugge

Het Rijksarchief Brugge is een wetenschappelijke instelling van de Belgische Federale Overheid. Lees meer.

Bisschoppelijk archief Brugge

Het Bisschoppelijk Archief bewaart en ontsluit kerkelijke documenten uit het bisdom Brugge. Lees meer.

Archief Grootseminarie Brugge

Het archief van het Grootseminarie bevat erg diverse fondsen en beslaat ruim 320 strekkende meter. Lees meer.

Archief kadaster West-Vlaanderen

In het archief vind je alle documenten met betrekking tot de burgerlijke stand van de onroerende goederen in West-Vlaanderen. Lees meer.

DOCUMENTATIECENTRA

 

 

Brugge in affiches

Bruggeling Pol Martens heeft een bijzondere hobby: hij verzamelt Brugse affiches. Zijn collectie telt ondertussen 10.000 exemplaren. Lees meer.

Brugs Ommeland vzw
Heemkring Brugs Ommeland bouwt een werking uit rond het materieel en immaterieel erfgoed van noordelijk West-Vlaanderen en het Brugs Ommeland in het bijzonder. Lees meer.
Familiekunde Vlaanderen - regio Brugge

Wie aan de slag wil met zijn familiegeschiedenis is hier aan het juiste adres. De organisatie focust op genealogie en heraldiek van Brugse families. Lees meer.

Mendop vzw

Mens & Dier op papier vzw, afgekort Mendop, is een onafhankelijk archief en documentatiecentrum omtrent de zeer verscheiden omgangsvormen tussen mensen en dieren. Lees meer.

VIVES Spellenlab

Het Spellenlab van VIVES huisvest de grootste collectie gezelschapsspellen ter wereld. Het maakt deel uit van de hogeschool VIVES Brugge en biedt vormingen aan studenten, leerkrachten en medewerkers uit de onderwijs- en sociale sector. Lees meer.Erfgoedbibliotheken

 Collecties_Erfgoedbibliotheken_2019_Matthias Desmet

Openbare Bibliotheek Brugge

De Openbare Bibliotheek Brugge is behalve een uitleenbibliotheek ook een bewaar- of erfgoedbibliotheek met een ruime collectie middeleeuwse handschriften. Lees meer.

Bibliotheek Grootseminarie Brugge

De Bibliotheek van het Grootseminarie Brugge beschikt over een omvangrijke en gespecialiseerde collectie, met méér dan 250.000 banden over filosofie, bijbel en theologie, christelijk geloof en spiritualiteit, religiewetenschappen en andere levensbeschouwingen. Lees meer.

Cultuurbibliotheek

De Cultuurbibliotheek is een open studiebibliotheek ,met bijzondere aandacht voor onder meer de klassieke oudheid, cartografie en historische strips. Daarnaast is ze ok een erfgoedbibliotheek, met een collectie van 2300 oude drukken en een afdeling onderwijskundig archief. Lees meer.

Bibliotheek Conservatorium Brugge

Het Stedelijk Conservatorium Brugge beschikt over een zeer rijke collectie partituren, bladmuziek en literatuur over muziek. Lees meer.

De Kade vzw (Spermalie) - Bibliotheek Carton

De Bibliotheek Carton verwijst naar grondlegger Charles Louis Carton (+ 1863); priester, historicus en promotor van het doven- en blindenonderwijs. Hij liet een indrukwekkende bibliotheek na over het doven- en blindenonderwijs. Lees meer.

Paters Karmelieten

In deze kloosterbibliotheek bevinden zich meer dan 50.000 boeken, waarvan sommige meer dan 300 jaar oud zijn. Ze is dan ook één van de weinige kloosterbibliotheken die de Franse revolutie intact heeft overleefd. Lees meer.

Abdij Zevenkerken

De bibliotheek is vanaf het einde van de negentiende eeuw opgebouwD door aankopen en schenkingen en telt méér dan 200.000 titels. Lees meer.

Kerken met een digitale inventaris

Collecties_Religieus erfgoed_2015_Matthias Desmet

Sinds 2015 werken een 15-tal vrijwilligers aan de zorg en ontsluiting van het Brugse religieus erfgoed. Onder leiding van de consulent religieus erfgoed Benoit Kervyn maken ze een digitale inventaris op van alle erfgoedobjecten uit de Brugse parochiekerken. Lees meer.

 

Van volgende kerken is er al een digitale inventaris beschikbaar:

Archeologie

Collecties_Archeologie_2019_ErfgoedBrugge.be - collectie Archeologie

De collectie Archeologie is een samenstelling van verschillende deelcollecties.

De meerderheid van de vondsten en opgravingsgegevens van het erkend Onroerend Erfgoeddepot De Pakhuizen zijn verzameld sinds de oprichting van de Stedelijke Archeologische Dienst Brugge in 1977. Dit gebeurt in het kader van onderzoeken bij allerhande werkzaamheden op het grondgebied Brugge en sinds 2004 – na de oprichting van Raakvlak – ook in het Brugse Ommeland. Daarnaast bevat de collectie ook oudere 19de- en begin 20ste-eeuwse collecties. Tot slot worden ook vondsten bewaard die afkomstig zijn van onderzoek in Brugge en het ommeland, dat door archeologische bedrijven of andere instellingen is uitgevoerd en dat door de desbetreffende eigenaar is geschonken.

De collectie Archeologie is digitaal ontsloten via ErfgoedBrugge.be

Digitale collecties op ErfgoedBrugge.be

Collecties_ErfgoedBrugge.be_2020_ErfgoedBrugge.be

ErfgoedBrugge.be is het erfgoedportaal van de Stad Brugge. De stedelijke erfgoeddiensten Erfgoedcel Brugge, Musea Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge, Stadsarchief Brugge en Raakvlak presenteren via deze weg meer dan anderhalf miljoen Brugse erfgoedstukken online. Ondertussen gebruiken ook heel wat andere lokale erfgoedspelers het platform om hun collectie digitaal te ontsluiten.

Vandaag omvat ErfgoedBrugge.be 26 unieke Brugse erfgoedcollecties. Stap voor stap worden hier nieuwe collecties aan toegevoegd.