Subsidiewijzer

Ben je als Brugse erfgoedorganisatie op zoek naar extra middelen? We geven je graag een overzicht van de mogelijke subsidies, van lokale tot Vlaamse schaal.

Let wel, subsidiemogelijkheden veranderen regelmatig. We houden dit overzicht zo goed mogelijk up-to-date.

Zijn we een interessante subsidie uit het oog verloren? Geef ons dan zeker een seintje!

Culturele subsidies Stadsbestuur Brugge

Werkingssubsidie culturele vereniging

Als Brugse culturele vereniging kan je een erkenning aanvragen en jaarlijks een werkingssubsidie ontvangen. 

Projectsubsidie culturele activiteit

Wie in Brugge een culturele activiteit voor het grote publiek organiseert, kan via dit reglement een subsidie krijgen.

Subsidies jubilerende verenigingen

Brugse verenigingen die 25 jaar bestaan of een veelvoud daarvan, kunnen rekenen op een afzonderlijke subsidie.

Stedelijke procedures voor de ondersteuning van het Brugse cultureel-erfgoedbeleid

Procedure indeling en subsidiëring van erfgoedorganisaties met een kwaliteitslabel op lokaal niveau

Musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken kunnen van de Vlaamse Overheid een kwaliteitslabel krijgen, als teken van erkenning voor hun professionele cultureel-erfgoedwerking.

Het kwaliteitslabel verleent hen de status ‘erkend museum’, ‘erkende culturele archiefinstelling’ of ‘erkende erfgoedbibliotheek’.

Brugge telt momenteel vier erfgoedorganisaties met kwaliteitslabel: Musea Brugge, het Stadsarchief Brugge, het Provinciaal Archief West-Vlaanderen en de Openbare Bibliotheek Brugge.

Klik hier voor meer info rond het kwaliteitslabel van de Vlaamse overheid en de aanvraagprocedure.

Voor de indeling en subsidiëring van collectiebeherende organisaties met een kwaliteitslabel op het lokale niveau werkte het Stadsbestuur Brugge een eigen procedure uit, die nog geldt tot eind 2019. Klik hier voor meer info.

Stedelijk reglement subsidiëring periodieke erfgoedpublicaties

Sinds 2014 voorziet de Vlaamse Overheid geen subsidies meer voor periodieke erfgoedpublicaties die een lokale en regionale reikwijdte hebben. Om de verdere uitgave van publicaties rond Brugs cultureel erfgoed, de Brugse geschiedenis, kunstgeschiedenis en volkscultuur niet in het gedrang te brengen, werkte het Stadsbestuur Brugge een eigen ondersteuningsreglement uit.

Subsidies bovenlokale culturele werking

Vanaf 2020 treedt een nieuw decreet bovenlokale culturele werking in voege. 
In de tussentijd kunnen erfgoedprojecten die het lokale niveau overstijgen nog twee maal intekenen op het transitiereglement culturele projecten met een bovenlokale uitstraling.

Subsidies via het Cultureel-erfgoeddecreet 2017

Het Cultureel-erfgoeddecreet werd in 2017 aangepast. Vanaf 2019 verloopt zowel de structurele als projectmatige subsidiëring van door Vlaanderen erkende cultureel-erfgoedorganisaties via dit vernieuwde decreet.

Herita projectrekeningen

De projectrekening van Herita is een alternatieve financieringsvorm, die toelaat om aan potentiële donateurs voor je erfgoedproject fiscale attesten uit te reiken. Herita werkt actief op monumenten, archeologie, landschappen en varend erfgoed maar ook roerend en immaterieel erfgoed in een onroerenderfgoedcontext komt in aanmerking.

Hulp nodig?

Zie je het bos nog niet door de bomen?

Neem gerust contact met ons op. We zoeken graag met je mee.