Meerstemmig erfgoed

Anno 2022 is ook Brugge een superdiverse stad. Er wonen op vandaag niet minder dan 138 herkomstnationaliteiten samen. Zowat de ganse wereld is dus ondertussen vertegenwoordigd in Brugge. En een groot aantal herkomstlanden betekent uiteraard ook de aanwezigheid van heel wat culturen en levensbeschouwingen in onze stad.

Erfgoedcel Brugge wil hier doorheen de hele werking oog voor hebben en neemt het diverse cultureel erfgoed van de stad mee in bestaande projecten. Daarnaast werken we ook mee aan initiatieven die specifiek gericht zijn op het ontsluiten van meerstemmig erfgoed.

Ontdek hoe we prominent met diversiteit en meerstemmigheid aan de slag gaan in ons diversiteitsplan. Ook in ons communicatieplan besteden we hier veel aandacht aan. 

Heb je vragen over diversiteit en erfgoed? Contacteer dan projectverantwoordelijke Louise Vermeersch.

Meerstemmig erfgoed_Erfgoeddag_Rode Kruis Opvangcentrum_2018_Isolde De Groote

We beseffen het niet altijd, maar ook Brugge is een stad waar mensen wonen met heel verschillende achtergronden, levensbeschouwingen, gewoontes en tradities. Deze maken mee de identiteit en het erfgoed van de stad.

Samenlezen op Erfgoeddag

Wil je jouw erfgoedverhaal toegankelijk maken voor een divers publiek? Wil je erfgoedverhalen (her)ontdekken samen met iemand die net Nederlands leert? Dan is ‘Samenlezen’ een project voor jou!

Samenlezen?

Samenlezen is een methodiek waarbij iemand een verhaal voorleest aan een groep. Dat voorlezen verloopt in stappen:

De leesbegeleider leest drie à vier zinnen voor, waarna die pauzeert en de toehoorders uitnodigt om te verwoorden wat ze voelen bij de tekst, hoe ze erover denken, welke aspecten uit hun eigen leven ze erin herkennen, etc. Om daarna het verhaal te hernemen, enkele zinnen voor te lezen, en opnieuw stil te staan bij wat dat losmaakt bij de toehoorders. Bij deze techniek staat dus niet het verhaal centraal, maar wel het gesprek dat ontstaat op basis van dat verhaal.

Vorig jaar gaf FARO een bundel uit met verhalen rond het Erfgoeddag thema ‘Beestig’ om samen te lezen met NT2-cursisten. Ook dit jaar komt er een brochure rond het thema ‘thuis’ en een begeleidingstraject voor samenleesbegeleiders.

Doe mee: Gratis opleidingstraject tot samenleesbegeleider

FARO, Erfgoedcel Brugge en Avansa slaan de handen in elkaar en organiseren opleidingstrajecten voor samenleesbegeleiders en voor het herschrijven van erfgoedverhalen. De trajecten van FARO gaan deels online door, deels in Brussel. Het traject van Avansa gaat fysiek door in Brugge. 

'Erfgoedverhalen herschrijven op maat van NT2-cursisten' door Ilona Plichart                i.s.m. FARO.

 Lesmomenten: 20/11/23 (Brussel), 9/1/24 (online). Meer info en Inschrijven

 ‘Samenlezen van erfgoedverhalen op maat van NT2-cursisten’ door Ilona Plichart           i.s.m. FARO.

 Lesmomenten: 8/2/24 en 20/2/24 (online), 12/3/24 (Brussel), 29/3 en 30/4 (Online). Meer info en inschrijven

 ‘Samenlezen van erfgoedverhalen op maat van NT2-cursisten’ door Caroline Van Holme i.s.m. Avansa 

 Lesmomenten: 21/2/24, 28/2/24 en 6/3/24, Brugge. Meer info en inschrijven

Tijdens de expo ‘100 jaar Ferry Boats’ in Zeebrugge (22/3-21/4), tijdens de Erfgoedweek (15/4-26/4) en Erfgoeddag (21 april) organiseren we samenleesmomenten waar iedereen kan aan deelnemen. Je werkt zo meteen mee aan een concreet publieksproject.

Vragen?

Verneem je graag meer over dit traject, de methodiek en de doelgroep? Zowel het traject van FARO als dat van Avansa voorziet nog een extra infomoment.

-FARO: 16/10/23. Praktische info en inschrijven

-Avansa: 20/12/23. Praktische info en inschrijven

Of neem contact op via louise.vermeersch@brugge.be of bel 050 32 45 14

Filmpjes erfgoedcellen.be

De vijf West-Vlaamse erfgoedcellen (erfgoed zuidwest,TERF, Erfgoedcel Kusterfgoed , CO7 en Brugge) hebben samen een leer- en coachingtraject doorlopen i.s.m. het Agentschap Integratie en Inburgering. Dit resulteerde in twee korte filmpjes die een antwoord bieden op de vragen ‘Wat is erfgoed?’ en ‘Wat doet een erfgoedcel?’.

Je kan de volledige filmpjes bekijken op de vernieuwde website https://www.erfgoedcellen.be/

Bedankt aan iedereen die meehielp, vooral de erfgoedliefhebbers die bereid waren om voor de lens te getuigen!

      

Brochure Afscheidsrituelen

 

Een divers Brugge betekent per definitie ook een diversiteit aan levensbeschouwingen. Naast de erkende erediensten – katholiek, orthodox, anglicaans, protestants-evangelisch, joods (in heel beperkte mate) en islamitisch – zijn bvb. ook oosterse levensbeschouwingen als het boeddhisme en hindoeïsme stevig verankerd in de stad.

De Diversiteitsdienst Stad Brugge ontvangt meer en meer vragen van organisaties en personen die hierrond vragen hebben. En meer specifiek: over de afscheidsrituelen in verschillende culturen.

Meerstemmig erfgoed_Afscheidsrituelen_Layoutcel Stad Brugge

Het is een thema dat leeft bij ziekenhuizen, begrafenisondernemers, buddiewerkingen, scholen, overheid en diverse middenveldorganisaties, maar zeker ook bij geïnteresseerde burgers.

Om hieraan tegemoet te komen en zo integratie te bevorderen, maakten we samen met de Dienst Diversiteit Stad Brugge, FMDO, Avansa regio Brugge en huisvandeMens werk van een brochure rond ‘Afscheidsrituelen in verschillende culturen’. Deze gaat uit van de lokale Brugse situatie en heeft oog voor zowel het wettelijk en praktisch kader van het afscheid als de specifieke tradities en rituelen die hiermee gepaard gaan. Hiermee willen we meer begrip voor elkaars erfgoed vragen en interculturele verbinding en uitwisseling rond dit diepmenselijk thema stimuleren.

Meerstemmig erfgoed_Afscheidsrituelen_Joost Goethals

De brochure - samengesteld door Floortje Vantomme, met foto's van Joost Goethals - werd eind oktober 2020 officieel voorgesteld. Om dit initiatief extra in de kijker te zetten, werd van de portretten ook een fototentoonstelling gemaakt, die de komende maanden langs verschillende plekken in Brugge zal reizen.

De brochure digitaal of op papier lezen, of de fototentoonstelling bezoeken? Je vind alle informatie op https://www.brugge.be/tijdvoorafscheid.


Route gesloten/open deuren: In dialoog met Brugse levensbeschouwingen

 

Meerstemmig erfgoed_Persfoto Gesloten/Open deuren_2018_Erfgoedcel Brugge

Brugge telt tientallen historische kerken, kloosters en abdijen die een sterke band met het katholieke geloof hebben. Maar ook andere levensbeschouwingen (moslims, orthodoxen, protestanten, anglicanen, vrijzinnigen, boeddhisten, hindoes, …) hebben er hun eigen plek. Deze zitten vaak verscholen achter Brugse gevels, maar hebben niettemin een rijke geschiedenis.

Erfgoedcel Brugge, Diversiteitsdienst Brugge, Avansa regio Brugge, S-wan, YOT, CCV en ZoWe sloegen de handen in elkaar en maakten – samen met vertegenwoordigers van deze levensbeschouwingen – een stadswandeling (en bij uitbreiding fietstocht) om deze plaatsen en de mensen erachter te ontdekken.

De wandeling/fietstocht 'Gesloten/open deuren' werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de stadsapp Xplore Bruges, maar is sinds eind april 2020 terug te vinden in de ErfgoedApp van FARO.

Samenwerking rond Erfgoeddag

 

Erfgoeddag is dé jaarlijkse feestdag voor roerend en immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen. Daarbij staan we in voor de lokale coördinatie van het evenement in Brugge en stimuleren en ondersteunen we partners in de uitwerking van hun activiteiten.

Sinds jaar en dag hebben we daarbij ook extra aandacht voor sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. Samen met FMDO en de Diversiteitsdienst Brugge stimuleren we hen om op Erfgoeddag ook hun cultureel erfgoed in de kijker te zetten.

Heel vaak doen ze dit in individuele activiteiten, maar in de loop der jaren leidde Erfgoeddag ook al meermaals tot mooie samenwerkingen:

 

TRADITIES IN EEN NIEUWE OMGEVING: AAN TAFEL (2018 – thema KIEZEN)

 

Tradities zijn als een goed recept. Cultureel ingevuld en doorgegeven van moeder op dochter, van vader op zoon. Iedere generatie wijzigt er wel iets aan maar de basis blijft hetzelfde.

Ook nieuwkomers in Brugge brengen hun eigen gebruiken en gewoontes mee en kiezen ervoor deze in een nieuwe omgeving in ere te houden.

Meerstemmig erfgoed_Kiezen voor traditie in een nieuwe omgeving_2018_Matthias Desmet

Samen met verschillende sociaal-culturele verenigingen organiseerde de Diversiteitsdienst Brugge een gesprekstafel rond de waarde en het belang van tradities in verandering. Een maaltijd met familierecepten van de deelnemers – een mix van ‘oude’ en nieuwe Bruggelingen - zorgde voor een stevige basis voor deze open interculturele dialoog.

 

HALLO BABY (2016 – thema RITUELEN)

 

Met het project HALLO BABY ging de Gezinsbond samen met verschillende partners op zoek naar de geboorterituelen die multicultureel Vlaanderen rijk is. Hiervoor trokken ze naar huiskamers voor het afnemen van interviews en ze organiseerden gesprekstafels, waarbij deelnemers hun geboorterituelen met elkaar delen…

Meerstemmig erfgoed_Hallo baby_2016_Erfgoedcel Brugge

Met een mooie blik op de diversiteit en rijkdom aan geboorterituelen als resultaat.

In het kader van dit project werkten we in Brugge een eigen lokaal traject uit. Daarbij werden enkele interviews op video vastgelegd en een folder samengesteld waarin verschillende (nieuwe) Bruggelingen de geboorterituelen uit hun cultuur, geloof of levensbeschouwing in de kijker zetten. Je kan de folder hier bekijken.

HALLO BABY is een project van de Gezinsbond in nauwe samenwerking met LECA, FMDO, Stad Brugge (Musea Brugge, Diversiteitsdienst en Erfgoedcel), Avansa regio Brugge, YOT, Erfgoedcel Brussel, FARO, KADOC-KU Leuven, De Centrale, IVCA en Wereldvrouwen. Met de steun van de Vlaamse Overheid.

 

BRUGSE MIGRATIE IN BEELD (2014 – thema GRENZELOOS)

 

Met de fototentoonstelling en brochure “Brugse migratie in beeld” wilden we samen met Vormingplus regio Brugge, FMDO migranten in Brugge een gezicht geven. Een groep fotografen o.l.v. Joost Goethals portretteerde 51 Bruggelingen met 30 verschillende nationaliteiten. Ze stellen zichzelf en hun cultuur voor aan de hand van een voorwerp met een speciale betekenis. Voor hen een stukje cultureel erfgoed met een verhaal.

Negen van hen vertelden ook voor de camera over hun beslissing om naar Brugge te komen, hun integratie in de Brugse samenleving en hun liefde vandaag voor de stad Brugge. Een grensverleggende ontmoeting!

Meerstemmig erfgoed_Brugse migratie in beeld (cover)_2014_Cel creatie Stad Brugge

De portretten vind je nog terug via ErfgoedBrugge.be, wanneer je ‘Brugse migratie in beeld’ intikt in de zoekbalk. De verhalen worden bewaard in de Verhalenbank.