N.S.B. Dudzele

Deze Dudzeelse vereniging heeft tot doel de herinnering aan beide wereldoorlogen levendig te houden. Dat doet ze onder andere door de zorg voor de herdenkingskapel voor de slachtoffers van W.O.I. Ze richten zich op de eerste plaats tot de bewoners van Dudzele, met extra aandacht voor de (schoolgaande) jeugd. Voordrachten, jaarlijkse uitstappen en het verzamelen van informatie over de wereldoorlogen vormen de ruggengraat van hun werking.

  • Laatst bijgewerkt op 04-12-2018