Brugs Ommeland vzw - Koninklijke Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle

Heemkring Brugs Ommeland bouwt een werking uit rond het materieel en immaterieel erfgoed van noordelijk West-Vlaanderen en het Brugs Ommeland in het bijzonder. Ze organiseert hiertoe ontmoetingsdagen, voordrachten, tentoonstellingen, themawandelingen en uitstappen. Daarnaast beschikt ze over een documentatiecentrum (link naar pagina Documentatiecentrum Brugs Ommeland) en geeft ze twee tijdschriften uit: Het Brugs Ommeland (link naar pagina Tijdschrift Brugs Ommeland) en de Heemkundige Bijdragen voor Brugge en het Ommeland. Tenslotte verschijnt er maandelijks een digitale nieuwsbrief.

De vereniging wordt ondersteund door zes werkgroepen, die zich specialiseren in een bepaald onderwerp:

+ Werkgroep Brugs Dialect focust zich op het Brugse dialect. In 2001 publiceerden ze het Brugs Woordenboek. Vijfmaal per jaar organiseren ze het Brugs Uurtje, waarop Bruggelingen geïnterviewd worden, in het Brugs uiteraard. Een mooi artikel over hun werking kan je hier lezen.

+ Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis  bestaat sinds 1987 en bestudeert de geschiedenis van de deelgemeente Sint-Kruis.

+ Werkgroep WABO, Werkgroep Archeologie Brugs Ommeland kwam tot stand in 1996 en werkte in samenwerking met de archeologische dienst van de Stad Brugge aan verschillende opgravingen in de binnenstad en randgemeenten.

+ Werkgroep Erfgoed Sint-Andries werd in 2003 boven de doopvont gehouden en is sinds de aanvang gehuisvest in de Cultuurbibliotheek van het Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30 te Sint-Andries. Deze werkgroep houdt zich bezig met de geschiedenis van Sint-Andries.

+ Werkgroep Brugs Kokkerellen is actief sinds 2004. Zij bestuderen oude West-Vlaamse eetculturen, wellevendheidregels, oude en vergeten recepten en groenten, geneesmiddelen uit de natuur en experimenteren met Brugse gerechten en specialiteiten van weleer.

+ Werkgroep Erfgoed Sint-Michiels ontstond in 2011 en heeft als doel de geschiedenis van de gemeente Sint-Michiels te ontsluiten vanaf het ontstaan tot aan de fusie in 1971.

Geïnteresseerd in hun werking?
Het documentatiecentrum is elke donderdagnamiddag open van 14u tot 17u30. Elke derde zondag van de maand kan je van 10u tot 12u in De Zorge terecht voor een heemkundige babbel en een drankje.

  • Laatst bijgewerkt op 30-03-2023