Tijdschrift Biekorf

Biekorf is een driemaandelijks tijdschrift over volkscultuur in West-Vlaanderen. Het tijdschrift verschijnt sinds 1890 en bevat artikelen in verband met geschiedenis, archeologie, taal en volkskunde in West-Vlaanderen. Hierbij wordt bewust gestreefd naar een synergie tussen deze disciplines.

Elk nummer van Biekorf telt vier onderdelen. Centraal staan de ‘artikelen’. Korte notities met vondsten, boekbesprekingen en taalsprokkels worden als ‘mengelmaren’ opgenomen. In de ‘kleine verscheidenheden’ worden woorden en uitdrukkingen onder de loep genomen. En via de ‘vraagwinkel’ komt de lezer zelf aan het woord.

Een abonnement op Biekorf kost 25 Euro per jaar.

Wil je het tijdschrift beter leren kennen? Vraag dan een proefnummer aan.

Heel wat informatie is ook online beschikbaar:
+ Via www.tijdschriftbiekorf.be lees je meer over het laatste nummer en de activiteiten die op til staan.
+ Via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren kan je oude jaargangen raadplegen:
kijk hier

Het tijdschrift Biekorf ontvangt een structurele subsidie van het Stadsbestuur Brugge als periodieke erfgoedpublicatie rond Brugs cultureel erfgoed, geschiedenis, kunstgeschiedenis en volkscultuur.

 

  • Laatst bijgewerkt op 06-12-2018