De Hallebardiers - Sint-Michielsgilde

De Sint-Michielsgilde is de oudst bekende schermersgilde van Vlaanderen. Sinds 1444 al is er sprake van een georganiseerde gilde. Na erkenning door de stad, in 1456, spreekt men van de ‘Hallebardiers’. Van 1905 tot 2005 verdwijnt de gilde uit beeld. Sinds 2005 zijn er weer jaarlijks tornooien met een Sire. Het archief van de historische voorganger van de huidige Hallebardiers is te raadplegen in de leeszaal van het Stadsarchief.

+ De Hallebardiers hebben een website waarop ook ruimte voorzien is voor hun geschiedenis.

+ De gilde heeft bovendien een erfgoedverantwoordelijke die het voortouw neemt in de zorg voor hun erfgoed en deelnam aan het archieventraject van Erfgoedcel Brugge in samenwerking met Stadsarchief en Sportdienst Brugge.

  • Laatst bijgewerkt op 17-07-2023