Keizerlijke en Koninklijke Gilde De Vrije Archiers van Mijnheere Sint-Sebastiaen

De Vrije Archiers van Mijnheere Sint-Sebastiaen werd gesticht door hertog Karel de Stoute bij octrooi van 22 februari 1476. De schuttersgilden hadden een militair aspect - ze dienden ter verdediging van de eigen haardstede - maar het was voor de financieel machtig wordende burgerij ook een middel om het adellijke optreden na te bootsen. Door de eeuwen heen is de gilde actief gebleven en vandaag behoort zij tot de mooiste en voornaamste gilden van het land. Zij sluit nauw aan bij de oude tradities en overleveringen zoals haar Statuten en haar Inwendig reglement duidelijk maken.

  • Laatst bijgewerkt op 06-12-2018