Zuster Dominicanessen

Het klooster is ten vroegste opgericht in 1291in het huisEngelendaleteAssebroekdoor vier vrome vrouwen. In de 16e eeuw werd het een slotklooster binnen de stadsmuren dat onder impuls van keizer Jozef II moest sluiten en onder de Franse bezetting werd afgebroken. Op de grond werd een psychiatrisch ziekenhuis gestichtdat hulp kreeg van zusters. Vanaf 1854 heette die congregatie Zusters Dominicanessen van de heilige Catharina van Siëna. In 1867werd een nieuw slotklooster geopend aan de Vlamingdam te Brugge, dat in 1996 gesloopt werd voor een moderner complex. Sinds 2010 is dit omgevormd tot een rusthuis.

  • Laatst bijgewerkt op 30-10-2018