Waardering collectie Sint-Franciscus van Assisi

Eind 2016 ondertekende bisschop Lode Aerts het akkoord om de Brugse parochie Sint-Franciscus van Assisi op te heffen en toe te voegen aan de parochie Heilige Kruisverheffing. In 2016 werd in voorbereiding hiervan door de vrijwilligerswerking religieus erfgoed de inventaris opgemaakt van de Sint-Franciscus van Assisi-kerk. Momenteel loopt de procedure bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid om de kerk effectief te onttrekken aan de eredienst.

Gericht op de toekomstige herbestemming van het gebouw werd in juni ’17 een waarderingstraject uitgevoerd op de collectie roerend religieus erfgoed die werd opgebouwd gedurende 50 jaar parochiewerking. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het ‘Stappenplan Religieus Erfgoed’, zoals ontwikkeld door het CRKC en de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen (www.stappenplanreligieuserfgoed.be).

Bij dergelijk waarderingstraject worden diverse kwaliteiten eigen aan het religieus erfgoed onder de loep genomen: de conditie, herkomst, zeldzaamheid ... Maar ook de historische waarde van de objecten en de sociale betekenis die ze hadden/hebben naar diverse gemeenschappen toe wordt vastgelegd. Tenslotte wordt ook gekeken of het erfgoed in de toekomst verder gebruikt kan worden, en dit door stil te staan bij de gebruikswaarden.

Voor deze waarderingsoefening bundelden de Consulent Religieus Erfgoed en Erfgoedcel Brugge de krachten met de provinciale depotconsulenten Livia Snauwaert en Wouter Lammens. Maurice Vanparys, secretaris van het kerkbestuur Sint-Franciscus van Assisi, mocht uiteraard niet ontbreken.

Volgend op de waardering werd voor alle objecten uit deze collectie een categorie voor herbestemming vastgelegd. Deze categorieën willen het kerkbestuur helpen om per object tot een besluitvorming te komen. Gelet op de herbestemming van het kerkgebouw is de objecten zo lang mogelijk ter plaatse houden hier niet aangewezen. Het heeft ook weinig zin om alle objecten naar de fusiekerk te verhuizen, als daar reeds gelijkaardige objecten zijn die hun diensten nog volop bewijzen. Herbestemming in andere kerken, of in een museum of andere erfgoedinstelling hoort ook tot de mogelijkheden. Zo kan religieus textiel hergebruikt worden in opleidingen rond restauratie en textielbewerking. Voor liturgische objecten waar geen toekomst voor gevonden wordt, is vernietigen ook een optie.

Het rapport van deze herbestemmingsoefening wordt aan het kerkbestuur bezorgd.

Het uitgevoerde waarderings- en herbestemmingstraject is de eerste keer dat in West-Vlaanderen gebruik gemaakt wordt van het ‘Stappenplan Religieus Erfgoed’. We danken de Provincie West-Vlaanderen voor de deskundige coördinatie.

Wie interesse heeft in de collectie in kader van een eventuele overname kan met het kerkbestuur van de Sint-Franciscus van Assisi-kerk verder contact opnemen via secretaris Maurice Vanparys: maurice.vanparys@skynet.be.