The founding fathers. Het bibliotheeklandschap in Brugge omstreeks 1800 (2004)

Naar aanleiding van het feestjaar ‘200 jaar Openbare Bibliotheek Brugge’ (2004) werd een tentoonstelling opgezet rond het ontstaan van de bibliotheek, en dit vanuit vier pioniersfiguren of founding fathers: Joseph-Ignace Van Praet, William-Frederick Edwards, Joseph-Basile Van Praet en Pierre-Jacques Scourion.
De bijhorende publicatie (96 blz) ging dieper in op de rol die elk van hen speelde in de uitbouw van de instelling en de collectie.

Een project van Openbare Bibliotheek Brugge en Erfgoedcel Brugge.