Werk aan de winkel

juni 2014

Brugge telt in totaal 28 parochiekerken, die elk een collectie erfgoedobjecten bezitten. Het eredienstendecreet verplicht kerkfabrieken tot het opstellen en bijhouden van een inventaris van hun goederen. In de praktijk zijn deze erfgoedinventarissen van wisselende kwaliteit: sommige zijn verouderd, niet volledig én meestal nog niet digitaal … 

Vertrekkend vanuit deze bevindingen ging Erfgoedcel Brugge in 2014 van start met een meerjaren traject rond de ondersteuning van de zorg voor en de ontsluiting van de collecties religieus erfgoed in Brugge.

In juni 2014 werkte Erfgoedcel Brugge mee aan de vormingstweedaagse ‘Religieus erfgoed in goede handen’, een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen. De Brugse kerkfabrieken werden er warm gemaakt om werk te maken van een digitale erfgoedinventaris. Want vanaf januari 2015 stelt de Provincie West-Vlaanderen de digitale erfgoeddatabank Erfgoed In Zicht (www.erfgoedinzicht.be) ter beschikking aan West-Vlaamse kerkfabrieken voor de registratie, het beheer en de opslag van de collectiegegevens van hun parochiekerken.