MAGDA

Kent u MAGDA al?

In het voorjaar van 2016 nodigt Yot vzw 20 partners uit om in gesprek te gaan met 22 studenten (KU Leuven). Centraal staat de toekomst van de Magdalenakerk en hoe andere organisaties ook een deel van hun werking vanuit die kerk kunnen uitbouwen. Dit zijn zowel spelers uit de culturele, vormings- als maatschappelijke sector.

Yot vzw wil zo onderzoeken hoe het kerkgebouw een nieuwe plaats van ontmoeting en bezinning kan worden, zonder dat de kerk ontwijd wordt of dat er een strikt ruimtelijke scheiding gemaakt wordt in het kerkgebouw voor de verschillende functies die ze in de toekomst wil herbergen. Dus geen neven- of herbestemming, maar het streven naar een nieuwe symbiose in het kerkgebouw. En dit onder de noemer ‘Magda’.