Vrijwilligerswerking rond hulpinstrumenten Spermalie van start!

In het doven-en blindeninstituut Spermalie in de Snaggaardstraat (deel van vzw De Kade) worden sinds vele jaren bijzondere hulpmiddelen bewaard. Deze werden benut bij het onderwijs voor blinden en doven. Voor niet-ingewijden is hun functie  -zeker op het eerste zicht- meestal niet zo duidelijk. Maar de collectie is uniek en verdient naast de beste zorgen ook een grotere bekendheid.  

Op 27 oktober kwam voor het eerst een groep vrijwilligers samen die werk zal maken van de registratie en ontsluiting van de objecten. Dit gebeurt in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en Erfgoedcel Brugge. Via erfgoedinzicht.be zal een basisregistratie van de hulpinstrumenten verzorgd worden, met telkens een foto van het object er bij. Met Erfgoedinzicht wordt door Erfgoedcel Brugge al langer samengewerkt, vooral in het kader van religieus erfgoed.

Livia Snauwaert en Wouter Lammens van de Provincie West-Vlaanderen gaven een theoretische introductie op hun werking, intussen volgde op 9 november een  praktijkgericht luik met oefeningen. De vrijwilligers -stuk voor stuk mensen met een sterke band met Spermalie- gingen gretig aan de slag en kregen de kans om meer uitleg te vragen indien gewenst. Enkele van hen hebben zelf nog een aantal instrumenten gebruikt als lesgevers, wat een belangrijke meerwaarde betekent voor het project. Daarnaast is er ook het boek ‘Hulpmiddelen met een geschiedenis’ (auteur: Bart Demuynck) dat een overzicht biedt.