Waardering religieus erfgoed Emmaüsparochie schiet goed op

De afgelopen maanden waardeerden we samen met PARCUM, Musea Brugge, Bisdom Brugge en de betrokkenen bij de eredienst in de Emmaüsparochie het roerend patrimonium in de Sint-Willibrord-, Sint-Godelieve- en Sint-Baafskerk.

Dankzij een participatief moment met in totaal ca. 80 belanghebbenden konden we de betekenis die dat erfgoed voor de erfgoedgemeenschap heeft, hierbij meenemen. We werkten telkens aan de hand van een selectie tentoongestelde kerkschatten en een uitgebreide brochure om de mening van de deelnemers te vatten.

Het moment werd in de Sint-Willibrord- en Sint-Godelievekerk bovendien gekoppeld aan de allerlaatste misviering, vermits deze kerken inmiddels onttrokken zijn aan de eredienst en hun inboedel zich in een herbestemmingstraject bevindt.

Tijdens de waarderingssessies leerde het waarderingsteam de kerkinboedels ook beter kennen en werd de inventaris aangevuld en verbeterd. Na afloop van ieder traject deed het team een voorstel van herbestemmingsplan, dat op het einde van het traject wordt voorgelegd aan het projectteam. Naar aanleiding van de verkoop van de Sint-Willibrord- en Sint-Godelievekerk deze zomer riepen we het projectteam al noodgedwongen tussentijds samen.

Momenteel werken we verder aan de waardering van de inboedel van de Sint-Andries- en Sint-Annakerk, waarna we het jaar afsluiten in de Sint-Michielskerk. Begin 2023 plannen we het traject af te sluiten met een leer- en persmoment, waarover later meer.