Subsidie voor collectiezorg in de regio Brugge-Oostende

Erfgoedcellen Brugge en Kusterfgoed zetten de komende 3 jaar een deskundige regionale collectiezorg in om de collectie- en depotnoden in kaart te brengen in de regio Brugge-Oostende en hiermee een visie op een regionale collectie- en depotwerking te ontwikkelen.

Ze zullen met gebundelde krachten erfgoedzorg in de regio vastpakken, aan een lerend netwerk timmeren en een betere kennis over en een optimaal behoud, beheer en ontsluiting van de roerend erfgoedcollecties in de regio realiseren. Gedurende deze periode wordt ook de regionale dienstverlening van de Erfgoedfabriek (het depot van Musea Brugge, IOED Raakvlak en het regionaal depot voor de referentieregio’s Brugge en Oostende) uitgebouwd.

De focus zal in eerste plaats liggen op bewaring in situ. De erfgoedcellen willen daarbij toewerken naar een meer geïntegreerd ondersteuningsbeleid (advies, begeleiding, vorming, uitleendienst) inzake collectiezorg, dat voldoende afgestemd is op het toekomstige aanbod van het regionale depot in de Erfgoedfabriek, waarvoor de depotcoördinator van Musea Brugge zal instaan na afloop van het project.

De projectmedewerker zal bekostigd worden via een Vlaamse projectsubsidie binnen het cultureel-erfgoeddecreet. De minister honoreerde de subsidieaanvraag met Musea Brugge en Raakvlak als Brugse projectpartners, op 12 januari 2023. De subsidie bedraagt in totaal 175.000 euro.

De deskundige regionale collectiezorg zal voor de referentieregio's Brugge en Oostende werken. Stad Brugge werft aan, Erfgoedcel Kusterfgoed zorgt voor werkingsmiddelen en een flexplek voor de deskundige. Een stuurgroep waarin de 16 projectpartners vertegenwoordigd zijn, zal het project opvolgen.