Stage SLHD

In januari mochten we drie zesdejaars uit de richting Humane Wetenschappen verwelkomen van Sint-Leo Hemelsdaele (SLHD) bij Erfgoedcel Brugge. De leerlingen werken voor hun inleefstage bij ons in de aanloop naar Erfgoeddag een fietstocht uit die je langs vele erfgoedactiviteiten zal leiden.
     
De leerlingen leren op deze manier onze werking beter kennen en doen ervaring op die hen zal ondersteunen in hun verdere studie- en beroepskeuze. Dit jaar staat Erfgoeddag in het teken van dieren. We kijken dan ook uit naar de beestige fietstocht die uit deze stage zal voortvloeien!