Project regionale collectiezorg in Brugge en Oostende van start

Erfgoedcel Brugge is samen met Erfgoedcel Kusterfgoed de trekker van het project “Naar een regionale collectie- en depotwerking in regio Brugge-Oostende”, waaraan de Minister van Cultuur in januari 2023 175.000 euro subsidie toekende. Samen met 14 andere partners stippelden de erfgoedcellen een plan uit om de cultureel-erfgoedcollecties in de regio in kaart te brengen, de noden te detecteren, een lerend netwerk collectiezorg uit te bouwen en toe te werken naar een regionale collectie- en depotwerking. Ook het opmaken van een exploitatieplan voor het regionaal erfgoeddepot in de Erfgoedfabriek (het depot van Musea Brugge, IOED Raakvlak en het regionaal depot voor de referentieregio’s Brugge en Oostende) behoort tot de doelstellingen van het project.

Begin mei startte Pieter De Ketelaere als deskundige regionale collectiezorg. Pieter zal het project de komende 3 jaar in goede banen leiden. Hij werkte al enkele maanden bij Erfgoedcel Brugge (diversiteit) en is momenteel nog deeltijds aan de slag in het Cultuurcentrum Brugge (erfgoedproject Stadsschouwburg). Hij deed ervaring op rond collectieregistratie en -waardering bij Musea Brugge (project “Verrijk de kijk op Brugge”) en Design Museum Gent.

Pieter werkt vanaf september fulltime op het project en zal vlinderen tussen twee werkplekken in Brugge en Oostende. Hij zal nauw samenwerken met de kersverse depotcoördinator van Musea Brugge en met collectiebeheerders in de regio. Pieter wordt begeleid door een projectstuurgroep, waarin alle 16 projectpartners vertegenwoordigd zijn. Op 21 juni komt deze groep voor het eerst samen.

We wensen Pieter veel succes!