Opstart West-Vlaamse Molenbrigade

donderdag, 09 juli 2020

Toeval bestaat niet! Op de dag dat het molenaarsambacht toegevoegd werd aan de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, kwam ook de projectstuurgroep van de Molenbrigade voor het eerst samen. Met tal van (West-Vlaamse) partners bundelen we de krachten om een educatief pakket rond het molenaarsambacht op poten te zetten. Dat wordt in de lente van 2021 gelanceerd.

Het pakket richt zich op de tweede graad van het lager onderwijs en zal getuigenissen van molenaars, een doe-pakket en uiteraard een molenbezoek omvatten. Dit alles op kindermaat én met een sterke link naar de actualiteit. De rol van de molenaars zelf in het hele verhaal kan niet overschat worden; zij zijn het die in interactie treden met de klas. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, zullen we hen ook een opleiding aanbieden.

Op de eerste plaats wordt nu werk gemaakt van drie thematische filmpjes waarin fysieke elementen van de molen - wieken, tandwielen en maalstenen - worden gekoppeld aan zaken als windenergie, beweging en de voedselketen. Het thema duurzaamheid loopt hier als een rode draad doorheen. De filmpjes vormen een belangrijk uitgangspunt voor het hele pakket.

Naast trekker Musea Brugge nemen de vijf West-Vlaamse erfgoedcellen deel aan dit project. Ook de Provincie West-Vlaanderen, ETWIE, VIVES en - last but not least - het Molenforum zetten er mee hun schouders onder. Er zijn maar liefst 15 molens op West-Vlaams grondgebied betrokken. Voor de concrete uitwerking van het pakket rekenen we op partners Geheugencollectief, De Zeemier en Casa Blanca.

Dit project wordt gerealiseerd dankzij een projectsubsidie van het Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid.