Onderzoek depotkerken in Vlaanderen

maandag, 04 januari 2021

PARCUM is het Vlaamse expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur. Met een projectsubsidie van het Departement Cultuur, Jeugd & Media van de Vlaamse Overheid voert het in de periode 2020-’21 een onderzoek uit om te zien of parochiekerken geschikt zijn voor het huisvesten van erfgoeddepots. In vijf kerkgebouwen gespreid over Vlaanderen worden de voorwaarden onderzocht om er een duurzame, kwalitatieve depotwerking te realiseren.

De Sint-Andries en Sint-Annakerk in Sint-Andries Brugge is geselecteerd als West-Vlaams pilootproject.

Een jaar lang gaat een lokale projectwerkgroep aan de slag om de mogelijkheden te bestuderen. Hierin zetelen naast verschillende stadsdiensten ook het Bisdom Brugge, Monumentenwacht West-Vlaanderen, het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen, de vzw Sacred Books | Secret Libraries en uiteraard ook leden van het betrokken kerkbestuur en de initiatiefnemers PARCUM.

Een expertengroep zorgt voor een overkoepelende analyse van de vijf verschillende trajecten. Die vormt de basis voor een algemeen handelingskader dat in september 2021 voorgesteld wordt.

Het onderzoekstraject sluit mooi aan bij onze blijvende inspanningen voor de zorg en ontsluiting van de erfgoedcollecties in de Brugse parochiekerken.