Jaarverslag 2022

Ieder jaar rapporteert Erfgoedcel Brugge over de acties die gerealiseerd werden in het kader van de doelstellingen uit het convenant met de Vlaamse Gemeenschap.

Afgelopen jaar zetten we in op inclusief werken, op jongeren betrekken, we sloegen de brug naar het onderwijs, breidden onze reminiscentiewerking uit en groeven daarbij dieper in het geheugen samen met tal van zorgverleners. We bleven inzetten op collectieregistratie, -zorg en ontsluiting, adviseerden de kerkfabrieken van de Emmaüsparochie bij de waardering en herbestemming van hun kerkinboedels en bereidden een regionaal project erfgoedzorg voor.
Vakmanschap borgen voor de toekomst was de rode draad doorheen tal van projecten in onze themalijn “Brugge, stad van makers”. We volgden glazeniers, patroonontwerpers, imkers, metaalbewerkers, koffiebranders, kantklossers en theatertechnici op de voet en deelden hun kennis en vaardigheden met een breed publiek.

Wil je meer lezen over de realisaties van Erfgoedcel Brugge in 2022? Lees dan zeker eens ons jaarverslag!