Erfgoed voor de camera

“Wat is erfgoed precies?” Het is een vraag die je niet in een-twee-drie beantwoordt. Dat geldt ook voor de vraag “Wat doet een erfgoedcel?”

Toch hebben de vijf West-Vlaamse erfgoedcellen (zuidwest, TERF, Kusterfgoed, CO7 , Brugge) zich eraan gewaagd. Nadat we in 2021 gezamenlijk het “Leertraject erfgoed en diversiteit” bij het Agentschap Integratie en Inburgering hadden doorlopen, sloegen we de handen in elkaar voor dit project: twee korte filmpjes die een antwoord bieden op bovenstaande vragen. Theorie in de praktijk brengen.

We gingen zo inclusief mogelijk te werk: aandacht voor laagdrempelige taal, concrete voorbeelden, een goede mix aan sprekers … Voor input en feedback mochten we steeds aankloppen bij de collega’s van het Agentschap. In deze geteisterde tijden waren drukke draaidagen met veel gasten niet evident, corona stond steeds klaar om roet in het eten te gooien. Maar ondanks dat presenteren we graag het resultaat.

De filmpjes kan je hier op het YouTube-kanaal van Erfgoedcel Brugge terugvinden. De filmpjes zullen later eveneens te zien zijn op de website www.erfgoedcellen.be en daarnaast zullen de erfgoedcellen ze inzetten om onze werking nog breder te communiceren.

Bedankt aan iedereen die meehielp aan het resultaat, in het bijzonder aan onze erfgoedliefhebbers die bereid waren om voor de lens te getuigen!