Communicatieplan Erfgoedcel Brugge af!

Op het vlak van communicatie vervult Erfgoedcel Brugge een loketfunctie. Dat betekent we een spin zijn in het Brugse erfgoedweb; we zijn het eerste aanspreekpunt voor informatieverstrekking rond Brugs cultureel erfgoed (= roerend en immaterieel erfgoed), zowel voor het brede publiek, erfgoedgemeenschappen als lokale organisaties.

Erfgoedcel Brugge werkte in 2021 een nieuw, uitgebreid communicatieplan uit om onze dienstverlening naar de Bruggelingen, erfgoedpartners en erfgoedgeïnteresseerden verder te verbeteren.

Dit communicatieplan vertrekt vanuit ons beleidsplan dat opgebouwd is rond vijf strategische doelen die op hun beurt nog eens zijn opgebouwd uit operationele doelstellingen. Deze kan je in ons communicatieplan gestructureerd terugvinden.

Vanaf nu kan je het nieuwe communicatieplan van Erfgoedcel Brugge hier terugvinden, of op onze website.