Participatief waarderen van religieus erfgoed

De vijf kerken van de Brugse Emmaüsparochie krijgen een nieuwe bestemming. In het kader hiervan organiseren PARCUM en Erfgoedcel Brugge een grootschalig waarderingstraject. Een kandelaar, een biechtstoel, een vlag van de jeugdbeweging… De afgelopen maanden kwam een waarderingsteam van experten bijeen om de waarde van alle cultureel-erfgoedobjecten uit deze parochie in te schatten en er een mogelijke nieuwe bestemming voor te bedenken.

Maar we zijn ook geïnteresseerd in jouw mening! Heb je een band met de Sint-Godelievekerk en/of Sint-Willibordkerk? Ben je gehecht aan een object uit één van deze kerken? Kom dan je waardering voor dit erfgoed uiten op één van onze participatiemomenten!

Participatiemoment Sint-Godelievekerk: 25 juni, 19:00-20:00 uur in de weekkapel van de Sint-Godelievekerk

Participatiemoment Sint-Willibrordkerk: 29 juni, 19:00-20:00 uur in de zijkapel van de Sint-Willibrordkerk