Voorzichtig van start in de Sint-Andries en Sint-Annakerk

Ook al liggen al onze vrijwilligerswerkingen op dit moment noodgedwongen stil, toch beweegt er de laatste weken wat in de Sint-Andries en Sint-Annakerk. Met Lothar Casteleyn (Cluster Cultuur Brugge) als tijdelijk stand-in, startte consulent religieus erfgoed Benoit Kervyn met de inventarisatie van de kerk.

De Sint-Andries en Sint-Annakerk vormt het West-Vlaams pilootproject in een onderzoek rond depotkerken in Vlaanderen, uitgevoerd door PARCUM. Het collectieoverzicht dat Benoit en Lothar op dit moment opmaken vormt daar een belangrijke schakel in.

Tijdens deze snelle passage door de kerk ligt de focus vooral op het documenteren van alle objecten. Nummeren, uitgebreid fotograferen en (eventueel) aanpakken van de zorgomstandigheden gebeurt pas wanneer de vrijwilligers opnieuw aan de slag mogen.