Informatiefiche op Depotwijzer.be

De website Depotwijzer.be is een gezamenlijk initiatief van de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel. De website informeert op een laagdrempelige wijze over de vele aspecten van het zorgen voor erfgoed.
Daarbij horen ook informatiefiches. Zo werd recent een fiche toegevoegd over onze vrijwilligerswerking voor de inventarisatie in de Brugse kerken.

Meer info vind je hier.

http://www.depotwijzer.be/brugge-vrijwilligers-met-een-hart-voor-religieus-erfgoed-collectieregistratie-in-de-brugse