Hoe bevalt Brugge (2005)

Voor het project ‘Hoe bevalt Brugge?’ (2005) verzamelde Erfgoedcel Brugge verhalen rond zwangerschapsbeleving en geboorte. Kinderen werden uitgenodigd om hun ideeën rond deze thema’s op papier te zetten. Een aantal tekeningen en uitspraken werden gebundeld in een speelse publicatie (46 blz). 

Dit onderdeel van het stadsfestival Corpus Brugge ’05 belichtte ook de 19de eeuwse chirurg Isaac De Meyer.
Het leven en werk van deze drijvende kracht bij het ontstaan van een school voor vroedvrouwen in Brugge, alsook zijn belang als kunstverzamelaar en gepassioneerd onderzoeker naar de medische geschiedenis van Brugge werden uitgebreid geïllustreerd in een tentoonstelling en bijhorende publicatie (46 blz).

Markante verhalen rond zwangerschap en geboorte van diverse Bruggelingen werden tenslotte gebundeld in een verhalenroute in de stad. Deze getuigenissen kan je verder raadplegen via www.verhalenbankbrugge.be.

Een project van Stadsarchief Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge, Musea Brugge, Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, OCMW-Archief en Kunstpatrimonium Brugge en Erfgoedcel Brugge.