Veelvuldige Chineesche Gezichten (2006)

Deze tentoonstelling werd opgezet inspelend op het thema ‘Import - Export’ van de Open Monumentendagen 2006. Als uitgangspunt diende het ‘Oosters album’, een verzameling prenten met Chinese figuren en tekeningen van Brugse kunstenaars uit de 18de/19de eeuw. Dit album kan je verder raadplegen via www.historischebronnenbrugge.be.

Een fraai uitgegeven publicatie (48 blz) belicht de toenmalige handelsrelaties met China, de herkomst van het Oosters album en de Chinese belangstelling in Brugse interieurs en bibliotheken. 

Een project van Stadsarchief Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge, Musea Brugge, Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, OCMW-Archief en Kunstpatrimonium Brugge, Raakvlak en Erfgoedcel Brugge.