Land van Hout (2005)

Dit project kaderde in de Open Monumentendagen 2005, met als thema ‘Hout’. Ten zuiden van Brugge strekken zich een aantal grote bosgebieden uit: Beisbroek-Tudor-Chartreuzinnenbos, Lippensgoed-Bulskampveld, Tillegem en Vloetemveld. Vandaag worden ze beheerd door publieke overheden en vormen de meeste groene recreatiegebieden. In de 19de eeuw hadden de beheerders vooral de houtexploitatie voor ogen, naast studie en esthetische genoegens. De tentoonstelling en gelijknamige publicatie (uitgeput) schetsten de samenstelling en het beheer van de bossen in de Brugse omgeving.

Een project van Stadsarchief Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge, Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, OCMW-Archief en Kunstpatrimonium Brugge, Groendienst Brugge, Rijksarchief Brugge, Bosgroep Houtland, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Afdeling Bos en Groen, Regionaal Landschap Houtland vzw, West-Vlaamse Intercommunale en Erfgoedcel Brugge.