Isaac (2005)

Dit onderdeel van het stadsfestival Corpus Brugge ’05 belichtte de 19de eeuwse chirurg Isaac De Meyer.

Het leven en werk van deze drijvende kracht bij het ontstaan van een school voor vroedvrouwen in Brugge, alsook zijn belang als kunstverzamelaar en gepassioneerd onderzoeker naar de medische geschiedenis van Brugge worden uitgebreid beschreven in de bijhorende publicatie (46 blz). 

Een project van Stadsarchief Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge, Musea Brugge, Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, OCMW-Archief en Kunstpatrimonium Brugge en Erfgoedcel Brugge.