Inspiratienamiddag Huiselijke Hoekjes: een impressie

Na de succesvolle lancering van het project ‘Huiselijke Hoekjes. Het vertrouwde verleden’ op 21 september 2018 (Werelddag Dementie) namen CM-Woonzorgcentrum Engelendale, steunpunt Faro en Erfgoedcel Brugge het initiatief om daarnaast een inspiratienamiddag rond herinneringen en erfgoed te organiseren met meer ruimte tot dialoog. Deze ging door op 13 november in hetWoonzorgcentrum Engelendale. We blikken kort terug.

Een 30-tal gegadigden, zowel uit de zorg-als de erfgoedsector, ging graag in op onze uitnodiging. Na een warm welkom door Rik Coture (Directeur WZC Engelendale) en Schepen Dirk De Fauw namen ergotherapeute Stephanie Verbouw en Ina Verrept van Erfgoedcel Brugge het woord. Zij lichtten samen het project en hun samenwerking toe.

Stephanie vertelde vooral over de praktijkervaring met de Huiselijke Hoekjes tijdens het uittesten in Engelendale. De opstelling van de hoekjes -die makkelijk verplaatsbaar zijn en zo tijdens de voorbije maanden op verschillende plekken in het woonzorgcentrum opdoken- ontlokte spontane gesprekken tussen bewoners, familie en personeelsleden.

De sfeer van de vier uit het leven gegrepen ruimtes (woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer) is vertrouwd, objecten en foto’s maken het geheel nog meer herkenbaar. Stephanie benadrukte dat dit vaak een eerder kleinschalig gebeuren is, minder een groepsactiviteit. Zo is er (ook) ruimte voor meer teruggetrokken, timide bewoners.

Tijdens een rondleiding langs de vier hoekjes kwam het project nog meer tot leven en gingen de deelnemers in dialoog: de rol van objecten, allerhande beeldmateriaal, muziek, geur en textuur werd zo duidelijker. Woonzorgcentra die de hoekjes ontlenen vervullen hier telkens ook zelf een belangrijke rol door voor gepaste meubeltjes bij de opstelling te zorgen, en door die aan te vullen met eigen voorwerpen. Ook de herinneringskoffers van Erfgoedcel Brugge -een project dat al vijf jaar met succes loopt- kwamen kort aan bod. Zij nodigen wel uit tot een groepsgebeuren en werden recent vernieuwd. Bewoners en personeel van woonzorgcentra evolueren immers, en hebben behoefte aan ander reminiscentiemateriaal.

Bart De Nil, Dementie-expert bij Faro, sloot de namiddag af met enkele kritische reflecties en internationale praktijkvoorbeelden, vooral uit het Verenigd Koninkrijk. Ook benadrukte hij het belang en de mogelijkheden van digitale ontwikkelingen bij reminiscentie. Veel gespreksstof dus rond toekomstige uitdagingen, waarover bij een glas werd nagekaart.

 

PROGRAMMA

  • 14u Verwelkoming door Rik Coture (Directeur WZC Engelendale) en Schepen Dirk De Fauw
  • 14u10 – 14u40 Huiselijke Hoekjes: wat? hoe? waarom? door Stephanie Verbouw (ergotherapeute Engelendale) en Ina Verrept (Erfgoedcel Brugge)
  • 14u40 – 15u Rondgang langs de hoekjes
  • 15u – 15u15 Vragenronde
  • 15u15 – 15u45 Reflectie door Bart De Nil (Adviseur participatie en welzijn Faro)
  • Afsluitende drink