Terugblik Erfgoedrendez-vous zes: jongeren betrekken, hoe doe je dat?

In september 2021 definieerden we twee doelgroepen die we meer willen betrekken bij onze werking: jongeren en nieuwkomers.

In de winter zetten we concrete stappen samen met Diversiteit Brugge, FMDO, Avansa en Brugge Plus om nieuwkomers kennis te laten maken met erfgoed en de erfgoedcel. Na afloop van het leertraject “Erfgoed en diversiteit” met het Agentschap Integratie en Inburgering, maakten we samen met de vier andere West-Vlaamse erfgoedcellen twee filmpjes, die ondertussen ook op de vernieuwde website erfgoedcellen.be te bekijken zijn.
7 maart 2022 was de eerste bijeenkomst voor het project “Spelerfgoed in je buurt” dat we samen met de Brugse zelforganisaties en diversiteitspartners opstartten. Het eerste resultaat hiervan verwachten we kort na de collectiedag op 18 juni tijdens de Uitwijken residentie in Sint-Pieters.

Op 4 mei 2022 waren de jongeren aan de beurt. Dit jaar leende het thema van Erfgoeddag zich hier uitstekend voor: “Erfgoeddag maakt school” werd bovendien uitzonderlijk gekoppeld aan een heuse scholenweek, die in Brugge erg succesvol was.

Erfgoedcel Brugge, Musea Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge en de dienst Jeugd van Stad Brugge sloegen voor het zesde Erfgoedrendez-vous de handen in elkaar en formuleerden enkele gouden tips die je best ter harte neemt als je jongeren betrekken serieus wil nemen.

De Erfgoedcel werkte voor het tweede jaar op rij samen met Villa Bota en maakte Erfgoeddagradio. Wat we hieruit hebben geleerd, hebben we gedeeld met het Brugse erfgoedveld. Want jongeren bereiken is niet evident, hen betrekken bij je werking nog veel minder. Daarnaast gaf de Openbare Bibliotheek een inkijk in hun jongerenwerking. Samen brainstormden we over hoe we collectiestukken toegankelijk kunnen maken voor jongeren. Via de projecten 'Young ambassadors' en 'Briklyoung' leerde Musea Brugge veel over werken met jongeren. Ze sloten de avond af met een pleidooi voor 'ownership', geef jongeren eigenaarschap als je met hen samenwerkt!

Bekijk hier de presentaties.