Archief van het Kadaster West-Vlaanderen

Het Kadaster-archief West-Vlaanderen bevat de jaarlijkse bijwerking van de onroerende goederen in West-Vlaanderen, zowel wat betreft de rechtspersonen (eigenaars) als de fysische veranderingen (bv. door nieuwbouw). Het archief bevat informatie voor eigendommen vanaf 1835 tot nu.
Het archief wordt vooral geraadpleegd door openbare besturen, landmeters, studenten geschiedenis of bouwkunde, maar ook particulieren kunnen een aanvraag indienen.

Er wordt geen fysiek bezoek meer ontvangen in het archief. Het archief is ook niet meer telefonisch bereikbaar.

Alle aanvragen tot aflevering van documenten moeten gericht worden aan de Dienst Datadelivery via dit emailadres: datadelivery@minfin.fed.be

 

  • Laatst bijgewerkt op 13-12-2023