VlaS vzw – Vlaamse Traditionele Sporten

VlaS vzw ondersteunt de promotie van traditionele sporten, meer bepaald de beoefening van volkssporten in clubverband. Voorbeelden hiervan zijn schuttersgilden (van staande en liggende wip tot kruisboog), maar ook krulbolverenigingen en kegelen.
VlaS is door Sport Vlaanderen erkend en gesubsidieerd als organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding.

  • Adres Polderstraat 76a bus 2 - 8310 Brugge
  • Contactpersoon Hein Comeyne
  • Telefoonnummer 050 35 84 62
  • Email Info@vlas.be
  • Website www.vlas.be
  • Laatst bijgewerkt op 30-10-2018