Inventarisatie Sint-Franciscus van Assisikerk

In januari ’16 zijn de vrijwilligers gestart met de inventarisatie van de Sint-Franciscus van Assisikerk te Sint-Kruis. Deze kerk vierde in 2015 haar vijftigste verjaardag. In 2016 zal deze onttrokken worden aan de eredienst. De inventarisatie is dan ook een eerste stap om voor deze collecties religieus erfgoed een nieuwe thuis te vinden.