Aan de slag

januari 2015

De 23 vrijwilligers werden verdeeld in vier groepen. Telkens zijn twee groepen actief in de Orthodoxe Kerk en de Sint-Gilliskerk, dat een halve dag per week. Alles gebeurt onder begeleiding van de consulent religieus erfgoed Benoit Kervyn. 

Elk object met erfgoedwaarde wordt door de vrijwilligers geïnventariseerd. Een eerste stap is het aanbrengen van een inventarisnummer, gevolgd door het opmeten van het object en het goed bekijken. Zijn er bijvoorbeeld speciale opschriften, is er een datum op vermeld, wat staat er op afgebeeld … Daarna wordt het object volledig beschreven in de databank. Tenslotte worden ook foto’s genomen van het object.
De inventarisatie is echt groepswerk, waarbij elke vrijwilliger zijn/haar taken heeft in het proces.