Thema: ERF!

Wat is het belang van 'erven' en hoe gan we met onze erfenissen om? En welke erfenissen hebben een impact op de Brugse geschiedenis? Deze vragen vormen de rode draad doorheen de 71 activiteiten die Erfgoedcel Brugge en haar partners georganiseerd hebben voor deze editie van Erfgoeddag. Naar goede gewoonte maken we van Erfgoeddag in Brugge een tweedaagse belevenis. Zowel op zaterdag 25 april als op zondag 26 april kan je deelnemen aan allerlei activiteiten rond het thema ERF!.

Op het programma staan lezingen, expertenbeurzen, rondleidingen, wandelingen, workshops en zelfs een modeshow die de veelvuldigheid van het begrip 'erfenis' inkleuren. We kijken niet alleen naar erfstukken en testamenten, maar ook naar ambachtelijke technieken en overgeleverde tradities, sommige zelfs afkomstig van ver buiten Brugge. Bovendien staan we niet alleen stil bij het verleden, maar kijken we ook vooruit: wat willen we bewaren voor de toekomst? Neem maar rap een kijkje naar het programma en ontdek wat Erfgoeddag Brugge je deze editie allemaal te bieden heeft!