Verdiepende registratie

Aansluitend op de basisregistratie van de hulpmiddelen voor blinden van vzw De Kade die vroeger al plaats vond, wordt volop werk gemaakt van een verdiepende registratie. Het is immers van groot belang waar mogelijk extra gegevens (bijvoorbeeld rond vervaardiging en datering) toe te voegen aan de informatie die eerder al werd verzameld en ontsloten via Erfgoedinzicht.be en ErfgoedBrugge.be.

Het verzamelen van die informatie gebeurt onder meer aan de hand van interviews, plaatsbezoeken aan vergelijkbare collecties en literatuurstudie. Zo werden er bezoeken gebracht aan het Museum Dr. Guislain, de Brailleliga, Licht en Liefde, het Erfgoedhuis in Gent, het Institut/Musée Valentin Haüy in Parijs en het Museum of Liverpool. Geëngageerde vrijwilligers, oud-leerkrachten en -directeurs, Zusters, ervaringsdeskundigen, collectiebeheerders… dragen elk op hun manier hun steentje bij.

Een deel van de klankbordgroep aan het werk. In kernteam en klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van Instituut Ganspoel, het Kadoc, de KUL, Licht en Liefde en het Museum Dr. Guislain, naast enkele ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van vzw De Kade en Erfgoedcel Brugge.

 

 

 

Ook in buitenlandse collecties is er boeiend vergelijkingsmateriaal  te vinden, onder meer in dit kleine museum in Parijs.   

Ervaringsdeskundige Tonia In den Kleef maakt kennis met de opgezette dieren uit de collectie.

Good practices: Museum of Liverpool

Deze bezoeken leverden heel wat inspirerende voorbeelden om zelf in de praktijk te brengen. Het Museum of Liverpool realiseerde in 2018 een tentoonstelling rond ‘hun’ School for the Blind. In augustus 2019 trokken projectcoördinatoren Jasmien en Ina op ontdekking naar Liverpool om hierover in gesprek te gaan.

Ook bij het project ‘School for the Blind’ droeg men participatie -ondermeer via vrijwilligerswerking- hoog in het vaandel. Een deel van het museumpersoneel kreeg een bijzondere opleiding rond beleving.

De tentoonstelling zelf had een sterk historische invalshoek, ook ambachten door en vrijetijdsbesteding van mensen met een visuele beperking kwamen aan bod. Films (oral history) over het leven op school en meer in detail over het stoklopen vervolledigden het beeld. Tactile Studio (zie ook: het vernieuwde Gruuthusemuseum) verzorgde replica’s in de tentoonstelling. Er was audiodescriptie, teksten in braille en ziende schrift.

Opvallend: het (nog jonge) Museum of Liverpool zette met hun publiekswerking van bij hun eerste openingsdag sterk in op aandacht voor mensen met een visuele beperking. De tentoonstelling rond de blindenschool was hiertoe dus niet de trigger. Communicatiemiddelen zoals audiodescriptie richt men trouwens niet uitsluitend tot mensen met een visuele beperking. Ze kunnen ook andere bezoekers goed van pas komen. Een mooi voorbeeld is de huidige tentoonstelling rond de Blitz (W.O.II) in Liverpool.

De musea in Liverpool werken samen aan een inclusief beleid. Interessant voor de werking van vzw De Kade/Spermalie is het label ‘autisme-vriendelijke stad’ dat de stad draagt. In het World museum kregen we een toelichting rond onder andere de ‘Quieter mornings’. Bewust rustig gehouden momenten die zich richten tot mensen met autisme en hun entourage. En ook hier: deze initiatieven worden zeker niet uitsluitend gekoesterd door mensen met een beperking.

Kortom: inspirerende voorbeelden die ook in Brugge doen dromen van meer…

Curator Kay Jones bij een vitrine met enkele objecten van de School for the Blind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiodescriptie in de huidige Blitz-expo

Foto's om aan te raken