Peilen naar de perceptie van hulpmiddelen bij ervaringsdeskundigen

Communicatie en participatie staan van bij de start van dit project voorop. Interviews met ervaringsdeskundigen, medewerkers en ex-medewerkers van Spermalie spelen hierin een grote rol. Een groepsgesprek biedt nog andere perspectieven. Horen vertellen moedigt aan om zelf te vertellen; herinneringen van één verteller brengen er misschien naar boven bij een andere. Enkele voorbeelden…

 

In de klas

In juni 2019 - op de valreep voor de start van de grote vakantie - gingen we langs in klas 7K van Spermalie bij leerkracht Fien Soete.

De leerlingen -ervaringsdeskundigen- worden er geconfronteerd met hulpmiddelen uit de collectie Spermalie. Schrijfplankjes (al dan niet voor braille), een geografische kaart, maquettes en verschillende brillen komen aan bod. Ze worden kort toegelicht en zo veel mogelijk uitgeprobeerd. Verhalen van vroeger -over Louis Braille- komen ter sprake, maar de leerlingen vertellen natuurlijk ook graag over hoe het er vandaag aan toe gaat. Het gebruik van Iphone en spraaktechnologie zijn daarvan maar enkele voorbeelden.

Is het ondanks die snelle technologische evoluties belangrijk om de historische hulpmiddelen in ere te houden en te ‘tonen’ aan een breed publiek? Hierover waren de leerlingen unaniem: dit draagt bij tot een realistische kijk op het leven van mensen met een visuele beperking, en illustreert ook hun vindingrijkheid (denk aan de blinde Louis Braille) in het zoeken naar wegen tot communicatie.

Oude maquettes in jonge handen

In ‘Huis 45’

Aangemoedigd door dit positieve gesprek, trokken we naar ‘Huis 45’ (Licht en Liefde, Varsenare) om met enkele bewoners van gedachten te wisselen, en dit opnieuw gewapend met enkele hulpmiddelen (onder andere van Licht en Liefde zelf). Wie kent nog het rekenbord, het schrijfplankje, de atlas en zelfs de braillecommunicator? Hoe werken deze hulpmiddelen?

De tongen komen los, verhalen over hoofdrekenen, lezen en schrijven, aardrijkskunde- en biologielessen borrelen op. Ook aan anekdotes over het leven op school (in Brugge of Sluis) ontbreekt het niet.

En ook hier: de stellige overtuiging dat de ‘oude’ materialen bewaard en ontsloten moeten worden. Deelneemster Marie-Thérèse is overtuigd dat het goed is om dit samen te doen (mensen met en zonder visuele beperking) en haalt mooie herinneringen op aan haar recente vakantie met een ziende dame: ongelooflijk hoeveel ze van elkaar geleerd hebben!

Ontdekking van de braillecommunicator


Vertellen over vroeger en nu