Zuster Dominicanessen

Het klooster is ten vroegste opgericht in 1291 in het huis Engelendale te Assebroek door vier vrome vrouwen. In de 16e eeuw werd het een slotklooster binnen de stadsmuren dat onder impuls van keizer Jozef II moest sluiten en onder de Franse bezetting werd afgebroken. Op de grond werd een psychiatrisch ziekenhuis gestichtdat. Vanaf 1854 heette die congregatie Zusters Dominicanessen van de heilige Catharina van Siëna. In 1867 werd een nieuw slotklooster geopend aan de Vlamingdam te Brugge, dat in 1996 gesloopt werd voor een moderner complex. Sinds 2010 is dit omgevormd tot een rusthuis.

  • Laatst bijgewerkt op 20-08-2020