Hospitaalzusters van Sint-Jan

Deze kloosterorde ontstond onder impuls van Brugse notabelen voor het verzorgen van behoeftige zieken. De gemeenschap werd erkend in 1397. De zusters leven volgens de regel van de H. Augustinus en hebben zich ingezet voor verpleging, verplegingsonderwijs, een passantenoord, missies, een internaat en een peda. 

  • Laatst bijgewerkt op 30-10-2018