Gemene en Loweiden

De Gemene en Loweiden – gelegen op grondgebied Assebroek en Oedelem – beslaan samen circa 80 hectare. In Vlaanderen vormen ze een van de zeldzame overgebleven voorbeelden van ‘gemene grond’. Dat is grond die door een groep gebruiksgerechtigden gemeenschappelijk gebruikt en beheerd wordt – de grond is dus noch individueel privé-, noch gemeentelijke eigendom. De rechthebbenden op de Gemene en Loweiden worden aanborgers genoemd. De hoofdman, die elke drie jaar herkozen wordt, staat in voor het dagelijks bestuur.

Het archief van de Gemene en Loweiden wordt bewaard in het Stadsarchief Brugge.

  • Adres Astridlaan 213, 8310 Brugge
  • Contactpersoon Pieter Spanoghe
  • Telefoonnummer 0478742696
  • Email pieter.spanoghe@ugent.be
  • Laatst bijgewerkt op 09-11-2023